Bedre og billigere med løsninger på jorden

Formand for KL's teknik- og miljøudvalg efterlyser nu mulighed for, at spildevandsselskaberne også kan lave løsninger oven på jorden 

KLIMA

Af Thea Storm Pedersen | [email protected]

Selv om rammerne endnu ikke er lagt fast, er de fleste kommuner nu igang med at lave klimatilpasningsplaner. Nu efterlyser formand for KL's teknik- og miljøudvalg Martin Damm (V) et konkret redskab fra regeringen: Spildevandsselskaberne skal ikke kun kunne lave løsninger, der skal graves ned. 

Hvorfor mener du, at spildevandsselskaberne fremover skal have mulighed for også at lave løsninger oven på jorden?
Det er fordi, det er det mest fornuftige at gøre. Slet og ret.

Hvorfor er det det mest fornuftige?
- Som det er i dag kan spildevandsselskaber kun grave vand ned i jorden. Og det er rigtig, rigtig dyrt, samtidig med, at det ikke kan løse opgaven: Når der er skybrud, kan du ikke få vandet hurtigt nok igennem ristene og ned i kloakken. Det betyder, at det i stedet løber oven på jorden og ind i husene og alt muligt andet, siger Martin Damm til dk-teknik.

At få det rigtige gjort
 - I forhold til de 2,5 mia., som regeringen har lovet til klimatilpasning, så mener vi i KL, at man kan lave nogle bedre og også billigere løsninger ved at lave løsninger oven på jorden. Og det er ikke sikkert, at man får brugt flere penge – men man får bare brugt dem mere rigtigt. Og det synes jeg er en vigtig pointe at have med. Der er nok nogen der tænker: Uha, nu stiger taksterne rigtig meget - men det er jeg såmænd ikke engang sikker på, at de gør. Vi får gjort det rigtige, frem for bare at gøre det, der umiddelbart kunne lade sig gøre.

Hvad betyder det for kommunerne, at rammerne for klimatilpasningsplanerne lader vente på sig?
- Der er jo ikke rigtig nogen, der kan komme i gang med noget, før man ved, hvad man skal i gang med.

Og hvad betyder det?
- Fra det øjeblik, hvor du kender vilkårene, så skal man antageligvis have revideret sin spildevandsplan - og måske også klimatilpasningsplanerne. Det skal ske først, og så skal forsyningsselskaberne først i gang med at finde ud af, hvordan de kan gøre det, og det skal cleares i forsyningssekretariatet. Og der skal laves udbud og alt muligt andet, så der går jo lang tid fra det øjeblik, hvor man kender spillereglerne, til det første sker ude i den virkelige verden.

Skal ikke forhastes
Bliver det svært at nå inden for den ramme?
- Det når man ikke i 2013. Men man kan sige: Fred være med det, bare vi så når det rigtige. Om det så skulle blive udskudt lidt, det er bedre at komme rigtigt i gang end at få forhastet et eller andet igennem, som ikke virker.

- Man kan sige at i stedet for, at man tænker helt søjleopdelt, så kombinerer man nu nogle anlæg, der kan nogle flere ting. Hvis man nu fx lader være med bare at lade vandet løbe ud i kloakkerne og i stedet laver nogle højere kantstene på udvalgte veje, der så kan lede vandet væk, så er det jo en fin måde: Vejen virker som vej hver dag, men den kan så også virke, når der er skybrud. Så kan det ende i en park, hvor man har sørget for at lægge den lidt lavere, så vandet kan ligge der indtil det kan komme væk, i stedet for at vandet løber ind i haverne hos folk.

Så du ser ikke en risiko for, at kommunerne vil forsøge at presse for mange ting ind under klimatilpasning, hvis ikke rammerne er mere klart definerede?
- Nej, det mener jeg ikke. Men det er klart, at jo mere klar i mælet man kan blive om, hvad det er, jo mindre rum er der til fortolkning. Der er selvfølgelig en øvelse i at få beskrevet det helt nøjagtigt. Og det er det, de sidder og arbejder med nu, siger Martin Damm til dk-teknik med henvisning til de forsinkede forhandlinger om rammerne for klimatilpasningsplanerne mellem KL og regeringen. 

Andet

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet