Bedre it til behandling af børnesager

ØKONOMIAFTALE: Alle landets kommuner skal senest i 2014 anvende DUBU eller et lignende system i sagsbehandlingen på børneområdet

Af Redaktionen | [email protected]

Som led i aftalen om kommunernes økonomi for 2013 har regeringen og KL aftalt, at alle kommuner senest i 2014 har anskaffet sig DUBU eller et tilsvarende it-system. Det skal sikre en systematisk sagsbehandling i alle kommuner, som kan forebygge alvorlige fejl i enkeltsager og sikre bedre styring.

- Med denne aftale sikrer vi kommunerne og sagsbehandlerne et godt redskab til det faglige arbejde på børneområdet, som vil give en højere kvalitet i sagsbehandlingen. Erfaringerne viser nemlig, at sagsbehandlerne får mere fokus på barnets situation i stedet for forældrenes forhold, siger social- og integrationsminister Karen Hækkerup (S).

- Det vigtigste er, at vi nu får et system så familier, hvor der sker overgreb, ikke kan flygte når kommunen er på sporet af dem. På den måde er kommunerne bedre rustet til at stoppe flere af de grimme misbrugssager, vi har været vidne til. Derfor er det en god dag for mig og for alle, der kæmper mod overgreb mod børn, at vi nu har en forpligtende aftale med kommunerne om at sætte turbo på udbredelsen DUBU og tilsvarende systemer.

DUBU er et it-system, som understøtter kommunens sagsbehandlere i sagsbehandlingen på børneområdet. DUBU understøtter, at sagsbehandlingen sker i overensstemmelse med lovgivningens krav og støtter sagsbehandleren i en faglig god udredning af barnets behov for hjælp. DUBU er desuden med til at lette overleveringen af oplysninger mellem kommuner, f.eks. når en familie med børn, der har brug for hjælp, flytter fra én kommune til en anden.

Når DUBU er implementeret, kan sagsbehandlernes tidsforbrug til administration begrænses, og dermed frigøres der mere tid til konkret behandling af sager.

DUBU udvikles af KOMBIT, der er i fuld gang med at understøtte implementeringen i de kommuner, der allerede anvender DUBU. KOMBIT har løbende dialog med sagsbehandlere om at forbedre systemet og få rettet børnesygdomme mv.

 

Andet

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet