Baykal: Alt for tidligt at tage stilling til havnetunnel

I aften stemmer borgerrepræsentationen om linjeføringen for en ny havnetunnel i København. Teknik- og miljøborgmesteren mener, at det sker på et mangelfuldt grundlag

TRAFIK

Af Thea Storm Pedersen | [email protected]

Et bedre miljø med mindre luftforurening og mindre støj i den centrale, tætbefolkede del af København. Det er baggrunden for, at økonomiforvaltningen i Københavns Kommune har lavet en indstilling til borgerrepræsentationen om at godkende en linjeføring for den fremtidige havnetunnel i København, som skal vedtages i aften.

Men det er en dårlig idé, mener teknik- og miljøborgmester Ayfer Baykal (SF).

- Det er på et alt for spædt grundlag, at man skal tage så vigtig en beslutning. Det er alt, alt for tidligt at lægge sig fast på en linjeføring, når der endnu ikke er lavet beregninger, siger borgmesteren.

De foreløbige beregninger viser, at en havnetunnel vil koste 27 mia. kr. Og det er penge, som borgmesteren hellere så investeret i mere metro, letbaner, hurtigbusser og bedre forhold for cyklisterne. 

Mere bekvem bilisme
- Meningen havnetunnelen er, at den skal lede trafikken uden om byen, men de borgerlige vil have flere til- og frakørsler. Derfor er jeg bekymret for, om tunnelen nu også vil føre trafikken uden om København, eller om den bare vil sikre, at bilerne mere bekvemt kan komme op i den bydel, de skal ind til, siger Ayfer Baykal. 

Det er Transportministeriet som har bedt Borgerrepræsentationen om at forholde sig til et forslag om en linjeføring for havnetunnelen. Ministeriet afventer kommunens opbakning, før man begynder at lave mere detaljere beregninger for at se, om det egentlig kan betale sig at anlægge en havnetunnel. Selv om det derfor stadig er usikkert, om tunnelen bliver til noget, mener Ayfer Baykal, at man ved allerede nu at lægge sig fast på én model, får sværere ved at sige fra senere.

65.000 biler
Forslaget indebærer en tunnel under den fredede Amager Fælled, og også det bekymrer teknik- og miljøborgmesteren. Hun peger desuden på, at vejene omkring ikke er gearet til at håndtere så meget trafik, som havnetunnelen planlagt skal aflaste den centrale del af byen med, bl.a. i Nordhavnen.

- Der er ingen grund til, at vi bygger en havnetunnel, som skal trække 65.000 biler, hvis ikke vi har en vej, der kan fodre tunnelen med de 65.000 biler, siger Ayfer Baykal.

-I min verden hører biler ikke til den grønne mobilitet. De kommer i anden række. Og når du anlægger en ny motorvej, er der også grundlag for, man mindsker incitamentet til at flere vælger at flytte sig i bil, siger hun.  

En genial løsning
Hos Dansk Folkeparti er tonerne anderledes positive, selv om partiet oprindeligt foretrak en anden model, end den der er sendt til afstemning.

- Nu må københavnerne stå sammen. Staten gider ikke at putte penge i et projekt, hvis vi ikke kan finde ud af at sige, at det er det her, vi vil. Så hvis der kan dannes et bredt flertal i Borgerrepræsentation, så har vi også en forpligtigelse til at være kompromissøgende og finde den løsning, som vi alle sammen kan stå sammen om, siger medlem af Borgerrepræsentationen Carl Christian Ebbesen.

Han mener ikke, at det giver mening at tale om, at pengene kunne bruges bedre andre steder, fordi privatbilismen - modsat den offentlige transport - bidrager positivt til den offentlige kasse gennem skatter og afgifter, mens investeringer i kollektiv transport kræver store statslige bidrag for at kunne hænge samme.

Betalingsring i nye klæder
- Jeg ville selvfølgelig helst have en metro, men problemet er, at jeg ikke har de 27 mia. kr. til at bygge den for. Men  folk betaler noget frivillig skat for at få lov til at køre i bil, og dermed er det nemmere at få finansieret en havnetunnel. På den måde kan vi bruge de skattekroner, som vi hiver ind, til at bygge grøn trafik for, siger han.

Ud over finansiering gennem skatter og afgifter vil han ikke afvise, at havnetunnelen også kan medfinansieres  gennem brugerbetaling.

- Det har vi ikke diskuteret endnu, men jeg tror på, at der vil være en villighed til at betale et beskedent beløb for at køre i tunnelen og slippe for at sidde i kø inde i midtbyen. Men det skal selvfølgelig undersøges først, siger Carl Christian Ebbesen.

- Havnetunnelen vil både være med til at give bedre trafikforhold, bedre klima og bedre luftmiljø i byen, fordi man får fjernet trafikken der, hvor den er allerværst. Så på den måde er det jo en genial løsning.

Borgerrepræsentationen stemte torsdag aften ja til Transportministeriets forslag til en havnetunnel. SF og Enhedslisten stemte imod. 

Fakta

- Rambøll har udarbejdet rapporten med forslaget til den nu vedtagne linjeføring for Transportministeriet. 

- Det fremgår af Rambølls trafikberegninger for prognoseåret 2032, at havnetunnelen vil reducere trafikken i Indre By med op til 23.000 biler i døgnet, men til gengæld vil den få trafikken til at vokse næsten lige så voldsomt ved tilslutningsanlæggene ved Nordhavnen, Kløvermarken ved Prags Boulevard, på Amager Fælles ved Artillerivej og ved Amagermotorvejen.

- Rambøll anslår anlægsprisen for strækningen frem til Amagermotorvejen til 27 mia. kr. og en mulig forlængelse frem til Holbækmotorvejen til 3,3 milliarder oveni og foreslår en brugerbetalt OPP-model. 

- Da havnetunelen var oppe i økonomiudvalget, var det også kun SF og Enhedslisten, som var imod.

Sisse Marie B. Welling (SF) afgav i den forbindelse følgende protokolbemærkning:
”Socialistisk Folkeparti stemmer imod indstillingen, da vi ikke kan bakke op om forslaget om at bygge en havnetunnel. Investeringer i bedre infrastruktur til biler fører til mere biltrafik. Det giver ikke grøn mobilitet. Vi vil i stedet satse på at udvikle den kollektive trafik med udbygning og bedre sammenhænge. Og vi vil satse endnu mere på at styrke cykelkulturen med nye investeringer og forbedringer af komfort og sammenhænge. Det gælder også i relation til nye byområder.” 

Carl Christian Ebbesen (O) og Pia Allerslev (V) afgav følgende protokolbemærkning:
”Dansk Folkeparti og Venstre støtter – og har altid støttet en havnetunnel- og vi ønsker, at der arbejdes videre med projektet. Der er dog stadig uafklarede spørgsmål vedr. mulige linjeføring og afkørselsmuligheder, som vi afventer svar på inden behandlingen i Borgerrepræsentationen.”

Andet

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet