Foto: Polfoto
Foto: Polfoto

Bæredygtighed og business går hånd i hånd i Aalborg

Med et udvidet miljøtilsyn og et netværk for virksomheder, der gerne vil satse på bæredygtighed, baner Aalborg Kommune vejen for en grøn omstilling, der gavner på bundlinjen.

Grønt guld

Af Jonas Sloth Bach | [email protected]anoj

Når virksomhederne i Aalborg Kommune får besøg af det offentlige ved lovpligtigt miljøtilsyn, handler det ikke blot om at kontrollere miljøforholdene og håndhæve de gældende regler.

Gennem flere år har kommunen udført udvidet miljøtilsyn, der giver virksomhederne inspiration og vejledning til potentielle miljøforbedringer på alt fra energibesparelse til ressourceoptimering.

”Det her paradigmeskift fra at snakke om produktionen til at snakke om produktet er så utrolig vigtigt, og det er dér, vi forandrer verden.”

De tilsynsførende har nemlig alle gennemgået flere kurser og efteruddannelser for at kunne vejlede virksomhederne om bæredygtig udvikling. Et tiltag, som kommunen egentlig ikke er forpligtet til, men tilbyder som en ekstra service, der gerne skal få virksomhederne til at indse potentialet i den grønne omstilling. Derefter står erhvervsnetværket og Center for Grøn Omstilling klar til at hjælpe virksomhederne videre.

- Det, vi har gjort, som adskiller os fra alle andre kommuner, er, at vi bruger det lovpligtige miljøtilsyn til at skabe en relation til virksomhederne, så vi kan hjælpe dem med at skabe vækst på en grøn måde, siger Mette Bøgh, der er lokal projektleder for Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling. Hun fortæller, at der næsten altid er noget at forbedre, når det handler om virksomhedernes ressourceoptimering, affaldshåndtering og energiforbrug. Og ofte kan små forbedringer give penge lige ned i lommen, hvis man får hjælp til at gøre det bedre.

- Teknologi og viden flytter sig hele tiden, så selvom de fleste virksomheder har været gennem talrige energieftersyn, er der stadig enorme beløb at spare, siger Mette Bøgh.

Grøn vækstkommune

Netværk for Bæredygtigt Erhvervsudvikling består af godt 60 virksomheder, store som små, der alle har taget imod kommunens tilbud om inspiration til grønne tiltag. På sigt er målet, at det skal give virksomhederne et økonomisk afkast, der kommer kommunen til gode i kraft af øget skattegrundlag og bedre jobmuligheder.

- Det handler også om at tage stilling til, hvordan man vil opnå det beskatningsgrundlag, og det vil vi have på en anstændig og bæredygtig måde, så vi tager ansvar for vores lokalområde og resten af verden. Vi tror på, at de virksomheder, der kommer til at overleve på den rigtig lange bane, er dem, der erkender, at det her er og bliver et kæmpe fokuspunkt, også hvis man skal begå sig andre steder end i Danmark, siger Mette Bøgh.

Virksomhederne får med kommunen som tovholder mulighed for at deltage i netværksmøder og få besøg af en ekspertgruppe, der kan give råd om grøn omstilling, og samtidig oplever Mette Bøgh, at virksomhederne puffer til hinanden, og at frontløberne og de gode eksempler er meget åbne for at dele ud af viden og kompetencer. Og det smitter af på de andre virksomheder.

- Der er opstået nye produkter, der aldrig ville være opstået ellers, fordi virksomhederne ikke ville have befundet sig i det samme rum. Og virksomhederne bliver helt klart mere bæredygtige. Vi kan se, at de sparer på ressourcerne, siger Mette Bøgh.

Øget fokus på produktet

Mens mange af de lavthængende frugter er blevet plukket ved at rette blikket på produktionen, skal man i fremtiden i højere grad fokusere på selve produktet, hvis den grønne omstilling skal rykke sig endnu videre, mener Mette Bøgh, og det vil Netværk for Bæredygtigt Erhvervsudvikling i Aalborg blive bedre til at fokusere på.

- Det her paradigmeskift fra  alene at snakke om produktionen til også at snakke om produktet er så utrolig vigtigt, og det er dér, vi forandrer verden, for så kan vi også snakke cirkulær økonomi, affaldsminimering, ressourceoptimering, erstatning af stoffer og alle de her ting på en helt anden måde, siger Mette Bøgh, der understreger, at det er en udfordring, fordi virksomhederne som udgangspunkt tænker, at det er præcis det samme produkt, de skal blive ved med at producere.

Men med kommunens grønne rejsehold og deres grundige analyser af potentialet og hvad der skal til for at indfri det, får virksomhederne et puf i den rigtige retning.

- Vi kan se på rigtig mange af de virksomheder, der er med, at de har viljen og forståelsen, men uden os som katalysator havde de brugt uendelig lang tid på at rykke sig fra A til B. Det er dér, vi kan dokumentere vores succes. Det er vores berettigelse, siger Mette Bøgh.

Aalborg

Projektet kort

  • Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling NordDanmark er et forum, hvor virksomheders arbejde med bæredygtighed videreudvikles. Formålet er at styrke de deltagende virksomheders konkurrenceevne gennem målrettet indsats i retning af miljø- og energimæssig bæredygtighed.
  • NBE NordDanmark er et samarbejde mellem Aalborg Kommune, Hjørring Kommune, kommunernes erhvervscentre, Aalborg Universitet, Energi Nord og en række nordjyske virksomheder, som gennem deres medlemskab af netværket fremmer og sikrer arbejdet med bæredygtig udvikling.
  • Alle typer af virksomheder i Aalborg og Hjørring Kommuner er velkomne til at deltage gratis i netværket og få inspiration til, hvordan der med økonomiske, sociale og miljømæssige fordele kan arbejdes med bæredygtighed.

Derfor er projektet spændende

  • Aalborg Kommune har givet virksomhederne en ny platform, hvor de kan inspireres, engageres og udvikle sig selv og hinanden i bæredygtig retning. Samtidig er nytteeffekten målbar for kommunen både i kraft af en reduktion i CO2-udledningen fra de deltagende virksomheder og ansættelser og vækst, der skyldes en grønnere profil.

Energi & forsyning

Klima

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet