Astrid Krag blåstempler brugerbetalt it-system

It-systemet Cure4you er uhensigtsmæssigt, men fuldstændigt efter bogen, fastslår sundhedsministeren. Ideologisk forkert og dårligt system, mener Socialdemokraterne, der gerne ser det ændret.

Brugerbetaling

Af Morten Munkholm | [email protected]

Alle borgere skal have fri og lige adgang til sundhed. Sådan har det lydt gentagne gange, når sundhedsminister Astrid Krag (SF) har deltaget i den offentlige debat.

Alligevel blåstempler netop Astrid Krag nu it-systemet Cure4you, som opkræver betaling, når patienter vil have fat i oplysninger fra deres praktiserende læge, der har ligget mere end en uge i systemet. Det viser et svar til Folketingets sundhedsudvalg.

- Denne løsning er ikke i strid med den nugældende overenskomst mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Praktiserende Lægers Organisation, skriver Astrid Krag, der dog samtidig understreger, at brugerbetalingen strider imod regeringens holdning.

- Jeg opfatter det som værende uhensigtsmæssigt, at en del af landets læger har valgt en løsning, som alt andet lige flugter dårligt med ambitionen om at give borgerne bedre mulighed for at kommunikere digitalt og omkostningsfrit med sundhedsvæsnet, skriver sundhedsministeren.

40 procent af de praktiserende læger har valgt at bruge Cure4you til at kommunikere digitalt med deres patienter, og it-systemet har vakt stærk kritik, efter at det først i oktober kom frem, at firmaet opkræver betaling for lagrede oplysninger.

Derfor undrer det også Enhedslistens sundhedsordfører Stine Brix, at sundhedsministeren forholder sig så passivt til ordningen.

- Det er mærkeligt, at man ikke sikrer sig bedre imod brugerbetaling, når man indgår sådan en aftale med de praktiserende læger. Vi har jo et helt klart princip omkring, at den ydelse, man får hos sin læge, skal være vederlagsfri. Og det her virker som en pengemaskine, siger Stine Brix, der nu vil have specificeret, at sundhedsdata skal være frit tilgængelige for brugerne, i den kommende aftale.

Samme holdning deler Astrid Krags regeringspartner Socialdemokraterne.

- Systemet er en hindring for, at borgerne får den bedste løsning og medinddragelse i deres egen sundhed og behandling af den. Vi må sørge for, at vores forventninger og krav til en aftale bliver så specificerede, at de altid kommer patienterne til gode, siger partiets sundhedsordfører Flemming Møller Mortensen.

Krag blander sig ikke

Ifølge Danske Regioner kunne der sagtens flettes et krav om fri adgang til lægekommunikation ind i de nuværende overenskomstforhandlinger mellem regionerne og de praktiserende lægers organisation (PLO). Men det vil kræve en pose penge til at kompensere de læger, der har valgt Cure4you’s løsning.

- Havde der været ubegrænsede midler til brug for sundhedsvæsnet, havde regionerne jo kunnet finansiere hvad som helst, herunder private erhvervsdrivendes it-abonnementer såsom de privatpraktiserende lægers brug af Cure4you. Sådan er situationen imidlertid ikke, siger formand for Danske Regioners løn- og personalepolitiske udvalg, Jens Stenbæk (V), der bestemt ikke ser det som oplagt, at det offentlige bør tage regningen.

Det har Astrid Krag heller ingen planer om at gøre, oplyser de hos Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Og dermed ser der altså ikke ud til at blive ændret på den brugerbetaling, der er i kommunikationssystemet hos fire ud af ti læger – til skuffelse for Enhedslisten.

- Vi taler meget om velfærdsteknologi, hvor man hjemmefra skal kunne tjekke og følge med. Men det kræver altså også, at vi har et system, hvor man kan få gratis adgang til alle ens oplysninger, siger Stine Brix.          :

It

Social & sundhed

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet