Århus beskyldes for at dumpe priserne

Entreprenører beskylder Århus Kommune for prisdumping og konkurrenceforvridning i forbindelse med et kontroludbud. En automatreaktion fra branchen, siger kommunen. 

Udlicitering

Af Kim Rosenkilde Nielsen | [email protected]

I august blev det besluttet, at det fortsat er Århus Kommunes egen afdeling for natur- og vejservice, der skal slå græsset på 220 århusianske boldbaner. Der blev således kommunens kontroludbud, der løb med sejren i en udbudsrunde, der nu kritiseres heftigt for prisdumping og konkurrenceforvridning.

Kommunens eget bud lå på omkring 8 millioner kroner om året, cirka 40 procent under de private bud. Den store forskel har fået Dansk Byggeri til blandt andet at beskylde kommunen for at snyde på konkurrencevægten ved at erstatte fastansatte med folk på løntilskud. 

 ”Vi får stadig flere henvendelser fra vores medlemsvirksomheder, der siger, at de oplever, at kommunerne erstatter deres fastansatte håndværkere med ledige i et job med løntilskud. Hvis det også er sket her i Århus Kommune, så er det et stort problem,” siger Kathrine Stampe Andersen fra Dansk Byggeri.

Hun baserer sine overvejelser på, at Ugebrevet A4 for nyligt kunne fremføre, at der i Århus’ afdeling for natur- og vejservice var skåret 41 stillinger væk og kort tid efter ansat 36 ledige med løntilskud. Tal, der dog afvises af kommunen.

Mere generelt mener Kathrine Stampe Andersen, at sagen udstiller en fundamental problemstilling ved de kommunale kontrolbud. Der er, som hun ser det, ingen gennemskuelighed i forhold til, om de kommunale leverandører rent faktisk bliver stillet til ansvar for at levere den kvalitet, som kommunen forlanger af de private. 

Urealistisk pris

Hededanmark er en af de tre private virksomheder, der bød på opgaven. Regionschef Jesper Bavngaard mener, at selve udformningen af udbudsbetingelserne var uhørt stramme. Det betød, at selv om seks bydere var prækvalificeret, så afgav kun tre et endeligt bud.

”Oven i det kommer, at de tre private bud lå på nogenlunde samme niveau, mens det kommunale bud lå omkring 40 procent under. Det kan efter vores bedste overbevisning ikke lade sig gøre at leve op til udbuddets kvalitetsbeskrivelse til den pris, som kommunen kom med,” siger Jesper Bavnsgaard.

Pladen er i hak

Den kritik kalder Claus Pedersen, forvaltningschef i afdelingen for natur- og vejservice i Århus, for noget nær en automatreaktion. Og argumentet om, at der skulle snydes på vægten med folk i løntilskud, kan han overhovedet ikke få til at hænge sammen.

”Altså, vi har flere hundrede mænd i afdelingen og kun tre i løntilskud, der arbejder ude i marken. Hvis det skulle være så stor en konkurrencefordel, så kan de private virksomheder jo bare selv ansætte folk i løntilskud,” siger Claus Pedersen.

Han kender selv den private sektor indefra med en fortid som direktør inden for NCC Roads. Og kritikken fra virksomhederne og deres brancheorganisation lyder i hans øre mest af alt som en plade, der er gået i hak.

”Vi taber også mange udbud til private. Men hver gang vi vinder et, så kører kritikken altid i den samme rille. I den her sag hænger vores pris sammen med, at vi allerede er etableret og i gang her i Århus. Og kvalitetskontrollen med vores arbejde er mindst lige så stram som med de private aktører,” siger Claus Pedersen.

Økonomi

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet