År nul for digitalt

Kommunernes nye fælles it-center, Kombit, er allerede klar med et nyt it-system til BBR, og snart følger en ny indberetningsløsning for syge- og barselsdagpenge, NemRefusion.

IT

Af Redaktionen | [email protected]

 

Da KMD i foråret blev privatiseret, forsvandt også kommunernes fælles it-leverandør. I stedet stiftede KL Kombit, der har overtaget opgaven med at udvikle de nødvendige it-løsninger til kommunerne. Men til forskel fra KMD skal Kombit ikke være it-leverandør, men bestille fælles løsninger.

”Faktisk overtog vi ved stiftelsen ansvaret for en række it-systemer som NemRefusion til refusion af syge- og barselsdagpenge samt det nye BBR-system. BBR gik i luften her 1. december uden problemer – og helt ubemærket,” siger direktør for Kombit Hans Berthelsen.

KMD vandt udbuddet, men KMD er ikke ejer af de nye it-systemer. Det er Kombit.

”Når udbuddet af driften udløber, kan vi hele tiden lægge det i udbud igen. Så vi sikrer altid bedst mulig pris og kvalitet.”

Fælles selvbetjening

En af Kombits store nye opgaver er udvikling af fælles løsninger til kommunerne, hvor borgerne kan betjene sig selv. Mere end hver fjerde kommune – 75 ud af 98 – har allerede meldt sig under den fælles borgerservice-paraply. Der naturligvis hedder Umbrella.

”Det viser et flot og stort engagement fra kommunerne. Vi er klar med et udbud af en fælles løsning til flytning. Et projekt som vi har overtaget fra et tidligere samarbejde mellem 34 kommuner,” siger Hans Berthelsen, der lover at være klar med yderligere en eller måske to selvbetjeningsløsninger til kommunerne i løbet af 2010.

”Men vi har endnu ikke lagt os fast på, hvilke løsninger det bliver. Det drøftes i øjeblikket med kommunerne.”

Kombit arbejder også med at udvikle fælles it-løsninger til administration af udsatte børn og unge, ledelses­information, standardisering af data, digitale blanketter og et projekt, der skal samle viden om arbejdsgange i kommunerne – arbejdsgangs­banken.

It

Økonomi

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet