Foto: Jakob Carlsen / Polfoto
Foto: Jakob Carlsen / Polfoto

Antal døgnanbringelser stabiliserer sig

Efter tre år med færre og færre døgnanbragte børn og unge er kurven fladet ud siden august 2013.

Reform

Af Knud Abildtrup | [email protected]

Siden Barnets Reform blev indført i 2010, er der i de følgende år blevet anbragt færre børn i døgntilbud for udsatte børn. Kommunerne har i højere grad end tidligere satset på familiepleje og forebyggende tilbud i hjemkommunerne - og det har kunnet mærkes på antallet af institutioner, hvoraf flere har måttet dreje nøglen om.

FADD, Foreningen af Døgn- og Dagtilbud for udsatte børn og unge, har fået overblik over den udvikling, der viser, at normeringen på institutionerne er dalet fra et niveau omkring 2.050 til mellem 1.500 og 1.600 pladser. Belægningen er  tilsvarende dalet fra 1.950 til 1.400 i samme periode - fra januar 2010 til juni 2014. Niveauet har været nogenlunde stabilt det seneste år.

”Det store fald fra 2010 til 2013 ser ud til at have fundet et nyt leje. Sammenholdt med, at rigtig mange institutioner i perioden har formået at etablere mange nye typer ydelser udover døgnanbringelser, betyder det måske, at det slet ikke ser så skidt ud for institutionerne mere.”

- Nu hvor belægningsundersøgelsen er afsluttet efter fire et halvt år, er det godt at kunne konkludere, at belægningen ved døgnanbringelse generelt er stabiliseret over det seneste år, siger FADD-formand Søren Skjødt til dknyt.

- Det store fald fra 2010 til 2013 ser ud til at have fundet et nyt leje. Sammenholdt med, at rigtig mange institutioner i perioden har formået at etablere mange nye typer ydelser udover døgnanbringelser, betyder det måske, at det slet ikke ser så skidt ud for institutionerne mere.

For familieinstitutionerne gør den samme tendens sig gældende. Der er i perioden lukket nogle institutioner, specielt i 2010 og 2011, men de resterende har haft en stabil belægning de seneste par år.

Børn & unge

Social & sundhed

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet