Anlægsgartnerne går til kamp mod unfair kontrakter

Danske Anlægsgartnere har søgt aktindsigt i fem kommuner, som de mistænker for at have konkurrenceforvridende aftaler med private virksomheder. Frederikshavn er indbragt for Statsforvaltningen

KONKURRENCEFORVRIDENDE

Af Lærke Cecilie Lindegård | [email protected]

Danske Anlægsgartnere, der organiserer anlægsgartnervirksomheder, har fået nok. Ifølge landsformand Ejvind Røge har flere kommuner i en årrække forbrudt sig mod kommunalfuldmagten ved overlagt at indgå aftaler med private virksomheder og boligforeninger om at pleje deres grønne arealer.

- Vi har truffet en beslutning om, at nu må det være nok. Vi har forsøgt at appellere til god opførsel, og ofte er problemerne ophørt efter en god dialog, men det er blevet for groft, siger Ejvind Røge til dk-teknik. Han mener, at problemet – overraskende nok er blevet større efter strukturreformen.

Ejvind Røge fortæller, at Danske Anlægsgartnere har søgt aktindsigt i fem kommuner, som foreningen vurderer har indgået konkurrenceforvridende kontrakter på anlægsområdet. Indtil videre viser en aktindsigt i Frederikshavn, som organisationen brugte det meste af 2013 på at få i hus, at kommunen de sidste seks-syv år har lavet aftaler med private boligforeninger til en værdi af flere hundredtusind kroner årligt.

Derfor har Danske Anlægsgartnere, som BygTek.dk kunne fortælle i sidste uge, valgt at indbringe Frederikshavn som den første – og forhåbentlig eneste – kommune for Statsforvaltningen.

Tager arbejde fra private
Ifølge kommunalfuldmagten må kommunerne kun lave opgaver for private i det omfang, at der er tale om såkaldt ikke-kalkuleret, midlertidig overskudskapacitet. Det betyder, at en kommune ikke må gøre det til en del af sine faste aktiviteter at udføre arbejde for private, og kommunen må kun byde ind, hvis der opstår kapacitet, som man ikke havde regnet med, og som ellers vil gå til spilde. Det forklarer Peter Andersen, der er chefjurist i Håndværksrådet, som fører sagen for Danske Anlægsgartnere. Derfor vurderer han, at organisationen har en 'god sag' i Frederikshavn.

- Vi kan se, at de i seks-syv år har indgået kontrakter med boligforeninger om at passe deres grønne områder og slå deres græs, så det er en fast og kalkuleret del af deres arbejde, at de lader det her indgå i deres ressourceanvendelse. På den måde handler kommunen i strid med kommunalfuldmagten, og den tager arbejde, som private virksomheder ellers skulle udføre, siger Peter Andersen.

Men Christian Roslev, der er teknik- og miljødirektør i Frederikshavn, afviser:

- Vi mener selvfølgelig, at vi holder os på den rigtige side, og at vi kun udnytter den tilfældigt opståede overskudskapacitet.

Christian Roslev ønsker ikke, at kommentere sagen nærmere og henviser til, at kommunen er ved at forberede et svar til Statsforvaltningen, som skal behandles i byrådet 29. januar.

Stop, ingen straf
Peter Andersen understreger, at det for Håndværksrådet handler om at få stoppet problemet, og at det ikke drejer sig om at straffe kommunerne. Indtil sagen fra Frederikshavn er afgjort, vil flere ikke blive bragt for Statsforvaltningen.

- Selvom vi føler os overbeviste om overtrædelserne i den her sag, så vil vi gerne have en afgørelse, inden vi kaster os over andre kommuner. Og så forventer vi også, at det bliver lettere at stoppe tilsvarende sager fremover, siger Peter Andersen.

Landsformand Ejvind Røge vil ikke oplyse hvilke andre kommuner, som Danske Anlægsgartnere har kig på, men organisationen har blandt andet været i dialog med Brønderslev, der i en periode ifølge Ejvind Røge har haft en ‘regulær salgshjemmeside’ med opgavetilbud for private.

- Jeg er ked af de her sager, for vi har et rigtig godt samarbejde med kommunerne, så derfor er det virkelig en sten i skoen, at nogle få kommuner laver konkurrenceforvridende aftaler, siger Ejvind Røge.

Statsforvaltningen fører tilsyn med, om kommuner og regioner overholder den lovgivning, der gælder for offentlige myndigheder. Danske Anlægsgartnere venter, at afgørelsen er klar inden årets udgang.

 

Teknik & miljø

Økonomi

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet