Anden aktører: A-kasser er elendige til at få folk i arbejde

A-kasserne mangler klare beviser for, at de formår at finde job til ledige, mener anden aktører

Beskæftigelse

Af Peter Christian Nielsen | [email protected]

Morten Ballisager, der er direktør i anden aktør-virksomheden ’Ballisager,’ gruer ved SF’s forslag om at give a-kasserne en stor del af ansvaret for at finde job og styre aktiveringen for landets 153.000 ledige.

Han peger på, at en ny evaluering viser, at 16 a-kasser fra København var dårligere end jobcentrene til at få arbejdsløse i job:

- Jeg ville være meget bekymret over stor indflydelse til a-kasserne, jeg mener slet ikke, at de har værktøjerne til at få folk i arbejde. Undersøgelser har jo vist, at a-kasserne præsterer dårligere end jobcentrene.

Allan Gross-Nielsen, adm. direktør hos anden aktør-virksomheden ’AS3 Companies’, mener også, at a-kasserne mangler at bevise deres værd som jobskabere.

- Alle undersøgelser peger, at det er vigtigt, at man formidler job på tværs af kommunegrænser og faggrænser for at have succes med at få folk i beskæftigelse. Man skal bidrage til et fleksibelt arbejdsmarked, siger han og tilføjer:

- Er en a-kasse klædt på til det? Der kan være en risiko for, at a-kassen blot formidler job inden for eget fag. A-kasserne vil også en dobbeltrolle som kontrolinstans og jobformidler. Det er mange kasketter. Og så er det også et åbent spørgsmål, om a-kasserne er tæt nok på erhvervslivet.

Morten Ballisager mener, at hovedproblemet i beskæftigelsesindsatsen ligger i de uendeligt mange regler, som politikerne har omringet systemet med.

- Der er fælles fodslag om, at politikerne vil have et opgør med det nuværende beskæftigelsessystem. Til gengæld er der ikke nogen, som har en grundlæggende god ide til hvordan det skal se ud. Lad kommunerne miste penge fra egne kasser, når en borger går arbejdsløs. Så skal de nok finde job til folk. Kommunerne skal styres via incitamenter og ikke et hav af regler, siger han.

Ifølge Morten Ballisager vil det være bedst, hvis beskæftigelsesindsatsen forenkles og fordeles mellem flere parter:

- Ingen bør have det hele. Jobcentrene og private bør samarbejde. Jobcentrene kan være skide gode til administration, mens anden aktører kan have en god kontakt til virksomhederne.

Allan Gross-Nielsen mener, at alle opgaver i beskæftigelsesindsatsen bør sendes i frit udbud:

- Det er altid farligt at placere én opgave uden for konkurrencesfæren. Man bør finde ud af hvem der er bedst. Hvis a-kasserne er bedst, så må de kunne dokumentere det.

Hos Liberal Alliances beskæftigelsesordfører, Joachim B. Olsen, lyder der lignende toner:

- Erfaringen med at a-kasserne overtager jobcentrenes opgaver er ikke entydig god. Vores udgangspunkt er, at dem der kan løfte opgaven bedst muligt til den bedst mulige pris skal have bestillingen. Det er vigtigt med en god incitamentsstruktur.

Arbejdsmarked

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet