Ambitiøse end-of-waste-kriterier kan gøre Danmark til trendsætter

Omstillingsparathed og stor viden er nogle af de ting, der kan sætte Danmark foran, hvis kriterierne for end-of-waste bliver tilstrækkeligt høje

End-of-Waste-konference

Af Thea Storm Pedersen | [email protected]

Lige nu arbejder EU-kommissionen på højtryk med at udarbejde end-of-waste-kriterier for en række affaldsmaterialer.

End-of-waste-kriterierne beskriver, hvad der skal være opfyldt for at affald ophører med at være affald. Når affald overgår til at være et produkt, kan det igen sælges frit over landegrænserne. 
Direktør for DAKOFA Ole Morten Petersen mener, at det potentielt kan være en fordel for Danmark, hvis kriterierne er ambitiøse.

- I Danmark har vi et fortrin, fordi vi har et relativt højt niveau både inden for de offentlige og private virksomheder på affaldsområdet i forhold til viden, teknologi og udvikling. Vi er relativt omstillingsparate, så vi har nogle hjerner i systemet, som er klar til at tage i mod udfordringerne, når der kommer ny regulering, sagde Ole Morten Petersen til dk-teknik, som mødte ham på DAKOFA’s konference om end-of-waste.

Apparatet er klar
End-of-waste kan blive fremtidens kvalitetskrav til genanvendelse, og der skal nye løsninger på bordet i forhold til at få udnyttet materialerne i affaldet.

- Det er i hvert fald en hypotese, at hvis man går ind og laver nogle relativt høje kriterier inden for end-of-waste, vil der ligge et eller andet apparat klar i det danske system, bestående af private virksomheder, offentlige virksomheder, eksperter, institutioner og så videre, som faktisk er klar til at løfte sådan en opgave, sagde Ole Morten Petersen og henviste til, at Danmark har store fordele på området i forhold til andre lande.

- Vi kan blive trendsettere i Danmark og faktisk skabe nogle nye markeder på den led. Derfor kunne det blive en fordel for Danmark, hvis kriterierne er høje. For jo lavere de er, jo flere lande vil også have samme fordel, sagde Ole Morten Petersen.

Problemerne skal først løses 
På konferencen deltog også chefkonsulent i DI Svend-Erik Jepsen. Han pegede på, at hvis end-of-waste-kriterierne skal være med til at genere nye virksomheder og vækst i Danmark, er det vigtigt, at de private virksomheder også får adgang til affaldet.

- Så længe du ikke har adgang til affaldet som privat virksomhed, der vil lave innovation, er det svært at forestille sig, at man gør det. Jeg tror, at der er nogle systemiske problemer i den danske måde at regulere affaldssektoren på, som vi skal se på, før vi får den udvikling, sagde han.  

Adgang til affald
Ifølge Svend Erik Jepsen kan de stigende priser på metaller være grobund for, at virksomhederne i højere grad end nu vil begynde at overveje, hvordan de kan få ressourcerne ud igen. 

- Så i det omfang, virksomhederne kan få adgang til affaldet, er der masser af steder, man godt kunne forestille sig, at vi får en udvikling i den retning. Det håber og tror jeg på, og jeg tror faktisk også, at den kommer både i den offentlige og private sektor. Jeg håber selvfølgelig mest på det i den private sektor, for det er der vi kan skabe eksportarbejdspladser i sidste ende, sagde Svend-Erik Jepsen.

Fakta
Om end-of-waste
EU-Kommissionen arbejder pt. på formulering af kriterier for plast, metal, pap & papir, organiske affald.

Reglerne for affald og for genanvendt materiale som produkt ikke er de samme. Eksempelvis er kontrollen med brug af genanvendt materiale væsentlig mindre streng end kontrollen med brug af affald. Det er derfor vigtigt at undgå, at miljøgifte spredes via genanvendt materiale.

Om DAKOFA

Dansk Komptencecenter for Affald (DAKOFA) er en kontingentbaseret medlemsorganisation for centrale og lokale myndigheder, private organisationer, forskningsinstitutioner, kommunale affaldsselskaber, affaldsproducenter, affaldsbehandlere, vognmænd, rådgivere og leverandører inden for affaldsområdet.

Teknik & miljø

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet