”Alle systemer svigter simpelthen”

Økonomidirektøren er blevet fyret i Helsingør efter en budgetbrøler på 200 millioner kroner. Den nyansatte kommunaldirektør Bjarne Pedersen spørger sig selv, hvordan kontrollen kunne fejle så fatalt.

Interview

Af Sine Riis Lund | [email protected]

Den chokerende melding får kommunaldirektør Bjarne Pedersen torsdag aften i forrige uge efter kun en måned i jobbet. Helsingør mangler 200 millioner kroner.

”Jeg bliver totalt bestyrtet. Det er jo helt uhørt, at sådan noget kan lade sig gøre,” siger Bjarne Pedersen, der har været kommunaldirektør siden første september efter at have været konstitueret i tre måneder. 

Bestyrtelsen bliver afløst af vrede, men Bjarne Pedersen besinder sig selv.

”Min næste reaktion er at få ro på. Jeg kunne godt se, at hvis jeg gik fuldstændig rundskæv, så ville hele systemet jo gøre det, så min opgave er at sørge for, at der kommer ro på, og at vi finder en løsning, som er til at have med at gøre.”

Han ringer straks til borgmester Johannes Hecht-Nielsen (V), sikrer sig, at borgmesteren sidder ned, og åbner op for den dårlige nyhed.

Rent sjusk

Helsingør valgte i 2007 og 2008 selvbudgettering. Det betyder, at kommunen modtog alle skatteindtægter og indtægter fra udligning og bloktilskud ud fra budgettet. Tre år senere skal der ske efterregulering. Imidlertid indregner medarbejderen i økonomiforvaltningen to år i træk kun indtægterne fra udligning og bloktilskud, mens vedkommende glemmer den negative efterregulering for skatteindtægter på i alt 197,5 millioner kroner.

”Der er ikke andet at sige, end at det er sjusk,” siger Bjarne Pedersen, som også erkender, at kontrollen fejler.

”Alle systemer svigter simpelthen.”

Redegørelse på vej

Fejlen sker dobbelt, da en medarbejder først laver budgetfejlen, og bagefter fejler kontrollen fra en anden medarbejder. Reaktionen sker prompte. Økonomidirektør Torben Simony bliver fritaget for tjeneste med øjeblikkelig virkning som den øverste ansvarlige.

Bjarne Pedersen har nu bedt økonomiafdelingen om en redegørelse for forløbet, samt bedt dem om at gennemgå kontrolsystemerne for at undgå fejl som denne i fremtiden.

”Når det her sker, så rejser det jo spørgsmålet i ens hoved, om der så også er andre steder, som ikke fungerer i vores kontrolsystemer,” siger Bjarne Pedersen.

Udskyder konsekvensen

Han forventer dog ikke, at gennemgangen af kontrolsystemerne vil føre til vidtrækkende ændringer.

”Jeg vil bare sikre mig, at den eksisterende kontrol rent faktisk bliver gennemført på en måde, så man fanger ting som det her. Det er ikke sådan, at vi skal have en tredje kontrol ind.”

200 millioner kroner er en uhyrlig sum for en kommune af Helsingørs størrelse. Alligevel fastholder Bjarne Pedersen, at ekstraregningen ikke vil få betydning for borgerne. I hvert fald ikke i første omgang.

Kommunen forestiller sig enten at tage nogle års afdragsfrihed, lægge kommunens lån om, eller forlænge løbetiden for nogle lån.

”Selvfølgelig skal pengene betales tilbage, så vi fjerner ikke problemet, men vi klarer økonomien ved med finansielle midler at jævne det ud over flere år, så det giver ingen mærkbare konsekvenser nu og her.”

For Bjarne Pedersen er det nye job som kommunaldirektør startet med et brag. Med mere end 25 års kommunal erfaring som direktør på bagen er det en garvet herre, som Helsingør har fået som ny kommunaldirektør, og Bjarne Pedersen er da også kommet sig over bestyrtelsen.

”Det er da lidt af en mavepuster at få, når man lige begynder i jobbet, men der har jeg været her længe nok til at vide, at det kommer vi også forbi.”

Andet

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet