Aleris opretter opholdssteder

En af Skandinaviens største private udbydere af service på det sociale område er ved at etablere socialpædagogiske tilbud til udsatte unge. Kommunernes pressede økonomi skræmmer ikke.

Social

Af Kim Rosenkilde Nielsen | [email protected]

En ny spiller melder sig nu på banen med socialpædagogiske tilbud til udsatte unge. Indtil nu har Aleris Ungplan udelukkende beskæftiget sig med ambulant psykiatrisk tilbud og dagbehandling til unge, men inden længe forventer virksomheden at slå dørene op for et socialpædagogisk opholdssted i Fredensborg Kommune.
”Vi har en målsætning om at etablere os i Danmark på det her område. Vores tilbud retter sig mod en gruppe ­unge, der ofte mangler gode ­tilbud, fordi de falder ned mellem psykiatrien og den traditionelle socialpæ-
dagogiske tilgang,” siger Jonas Waldeland, der er regions­direktør i Aleris Ungplan.
Udover Fredensborg er Aleris også ved at få godkendt et opholdssted i en anden kommune. Direktøren vil dog endnu ikke røbe hvilken. Målgruppen er børn og unge med både psykiatriske diagnoser og behov for et socialpædagogisk tilbud. Det har Aleris Ungplan ifølge Jonas Waldeland 16 års erfaring med fra Norge.
Virksomheden er en del af den svenske Aleris-koncern, der i Danmark driver flere privathospitaler, arbejder med ældrepleje og tilbyder botilbud og pleje til handicappede. 
Det er da også en helt ny type aktør på det socialpædagogiske område i Danmark, siger formanden for Landsforeningen af opholdssteder, botilbud og skolebehandlingstilbud (LOS).
”Der findes eksempler på opholdssteder, der er knopskudt og tilbyder flere forskellige tilbud, men det er noget nyt med en stor privat aktør af den her kaliber. Jeg hilser enhver udvikling velkommen, der udvider tilbudsviften. De skal jo operere på samme vilkår som landets øvrige opholdssteder,” siger Geert Jørgensen.
Det betyder blandt andet, at det enkelte opholdssted skal være en selvbærende økonomisk enhed, der ikke kan profiteres på.
Ingen fortjeneste
Private aktører driver omkring halvdelen af institutionerne for de mest udsatte børn og unge i Norge. Aleris Ungplan er den største enkeltvirksomhed på området i Norge og solgte i 2008 for 340,5 millioner norske kroner til det offentlige. Ifølge Sigrid Nordstoga, der er professor ved Agder Universitets afdeling for socialt arbejde og velfærdsstudier, er Aleris Ungplan kendt for sin faglighed og for en god oplæring af sine ansatte.
Men der har også været kritik af de private aktører, og her i blandt Ungplan, som Aleris-koncernen opkøbte i 2005. Derfor blæser de politiske vinde i Norge nu ikke i samme grad vind i de private virksomheders sejl.
”Man har ment, at de private firmaer tjente for meget. For nogle år siden førte det til store avisoverskrifter med private aktører, der opbyggede store ejendomsmasser, købte dyre både og gennem høje lønninger overførte penge til privat disposition. Og det er et fænomen, som staten vil til livs,” siger Sigrid Nordstoga.
Administrerende direktør for Aleris Ungplan, Erik Sandøy, har hele tiden holdt fast på, at Aleris-koncernen ikke profiterer på arbejdet med de udsatte unge. En eventuel fortjeneste bliver kanaliseret tilbage til arbejdet med de unge blandt andet gennem kompetenceudvikling af de ansatte.

Et naturligt valg

Aleris Ungplans regionsdirektør i Danmark er helt på det rene med, at virksomheden ikke kan tjene penge på de nye opholdssteder på samme måde, som man gør med de øvrige aktiviteter.
”Vi gør det her for at kunne give et fuldt dækkende tilbud for børn og unge. Det handler om, at vi gerne vil gøre os til kommunens naturlige valg i forhold til problemer, som de ikke selv har et tilbud til,” siger Jonas Waldeland.
Han ser heller ikke kommunernes pressede økonomisk situation som en forhindring. Nærmere tværtimod, for han mener, at der er tale om et tilbud, der vil kunne spare kommunerne penge i det lange løb.
”Men det er ikke et spørgsmål om, hvorvidt det nu er det bedste tidspunkt at komme ind i Danmark. Det er mere et spørgsmål om, at det er et naturligt tilbud for os at lave. Både i forhold til, hvad vi har af erfaringer, men også i forhold til de tilbud, vi har i landet i forvejen,” siger Jonas Waldeland.

 

  • Aleris blev etableret i 2005 og er i dag en af Nordens største behandlings- og omsorgsvirksomheder med afdelinger i Sverige, Norge og Danmark. Samlet set har koncernen omkring 5.000 ansatte og en årlig omsætning på 2,9 mia. svenske kroner.
  • I august 2005 overtog Aleris den norske ’børneværns’-virksomhed Ungplan og dannede Aleris Ungplan.
  • Hele Aleris koncernen blev i sommers opkøbt af den svenske kapitalfond Investor AB, som er kontrolleret af en Wallenberg-familien, der er blandt Sveriges rigeste.
  • I Danmark driver Aleris Ungplan et psykiatrisk ambulatorium og dagshospital, der også ligger i Humlebæk i Fredensborg Kommune. Herudover arbejder Aleris med hjemmepleje, støtte og botilbud til handicappede og så driver virksomheden seks privathospitaler.
  • Det socialpædagogiske opholdssted i Humlebæk, Fredensborg Kommune, har plads til i alt seks unge på to adresser.

Social & sundhed

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet