Aftalesystemet sat på den politiske dagsorden

Adskillige kommuner ønsker både aftalesystemet og udligningssystemet revideret. Dette vil kræve initiativer fra politikerne i Folketinget, og blandt andet SF er klar med nye forslag.

Tema: Udfordringer 2010

Af Mia Tang | [email protected]

En håndfuld kommuner blæste i 2009 på aftalen mellem KL og staten. De hævede skatten mere, end de måtte, og påførte dermed både sig selv og landets øvrige kommuner en økonomisk sanktion. ”Aftalesystemet står på randen af et sammenbrud,” skrev Svendborgs daværende borgmester Lars Erik Hornemann (V) i en kronik, hvor han med opbakning fra mange andre kommuner udpegede regeringens stramme økonomiske styring som den direkte årsag. 

Nye forslag for SF

Det samme gjorde KL-formand Erik Fabrin (V): 

”Hvis en kommune føler sig tvunget til at sabotere aftalen af ­hensyn til borgerne, så underminerer det systemet på den lange bane, og så har vi et stort problem,” sagde han. 

Kritikken har vundet genklang på Christiansborg. SF’s kommunalordfører, Flemming Bonne, som selv har været lokalpolitiker i over 30 år, står bag et nyt, stort udspil fra SF, som har til formål at forbedre aftalesystemet. 

”Generelt er aftalesystemet blevet staten, der dikterer, hvad kommunerne skal. Der er brug for, at det bliver to ligeværdige parter, som forhandler,” siger han.  

Derfor foreslår SF, at kommunerne inddeles i kategorier, så der forhandles gruppevis med regeringen for i højere grad at imødekomme specielle behov, og et andet forslag er, at en ny aftale mellem KL og regeringen sendes til urafstemning i samtlige kommuner. Det kan tvinge kommunalbestyrelserne til at tage mere ejerskab for aftalen og skabe mere ro. 

Når debatten skydes i gang, ser den første idé ud til at kunne hente opbakning fra Dansk Folkeparti. Også DF ønsker aftalesystemet forbedret og har tidligere foreslået individuelle forhandlinger. 

”Men jeg tror ikke på idéen om urafstemninger. Det er vigtigere, at partierne sørger for, at de borgmestre, de vælger til KL, ikke primært er fra de store byer. Det giver en dårlig repræsentation for udkantskommunerne,” siger partiets kommunalordfører, Hans Kristian Skibby, der også er medlem af byrådet i Hedensted. 

Konservative afviser til gengæld begge SF’s idéer blankt. ”Det ville udløse forvirring og spekulationer, og det ville ende uretfærdigt,” siger kommunalordfører Henriette Kjær om en mulig gruppering af kommunerne. 

Udligning under lup 

Uanset hvad kommer både aftale - og udligningssystemet til debat. På baggrund af ekstraordinært hård kritik i 2009 har regeringen bedt 

Finansieringsudvalget om at vurdere udligningssystemet. 

”Men generelt fungerer det godt, og efter min mening har enhver kommune mulighed for at prioritere sig til et godt serviceniveau,” siger Venstres kommunalordfører, Erling Bonnesen. 

Unødigt at sige, at SF'erne er uenige. Står det til dem, skal udligningssystemet analyseres af en forskergruppe og afløses af nye finansieringsmodeller. 

”Der er simpelthen nødt til at blive skabt bedre overensstemmelse mellem indtægter og udgifter,” fastslår Flemming Bonne. 

Økonomi

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet