Danmark skal genbruge mere affald og brænde mindre af. Dermed skal affaldsforbrændingskapaciteten også nedsættes, da det er for dyrt at køre på nedsat kapacitet.
Danmark skal genbruge mere affald og brænde mindre af. Dermed skal affaldsforbrændingskapaciteten også nedsættes, da det er for dyrt at køre på nedsat kapacitet.
Foto: ARC

Aftalepartier fastholder konkurrenceudsættelse for affaldssektor – EL forlader forlig

Regeringen og forligspartierne bekræfter, at man vil fortsætte med plan B, en kontrolleret liberalisering af sektoren, efter KL's lukkeliste blev afvist. Enhedslisten forlader forliget og smækker med døren.

efter lukkelisten

Af Emil Staulund Larsen | [email protected]

Sidste år vedtog et bredt flertal i Folketinget en "klimaplan for en grøn affaldsektor og cirkulær økonomi". I aftalen blev det vedtaget, at Danmark skulle brænde 30 pct. mindre affald af i de danske affaldsforbrændingsanlæg. KL blev bedt om at komme med et bud på, hvilke anlæg man kunne tvangslukke for at komme i mål med kapacitetsnedsættelsen, men det forslag blev kasseret af Energistyrelsen.

Ifølge aftalen skulle området konkurrenceudsættes, hvis KL's liste ikke kunne godkendes, men det har stået uklart, hvorvidt aftaleparterne ville gå videre med den oprindelige aftale. 

Flere affaldsforbrændingsanlæg har været kritiske overfor en konkurrenceudsættelse, ligesom seks borgmestre i Region Hovedstaden sendte et bekymringsbrev til klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen (S). Heri udtrykte de deres bekymring for, at en konkurrenceudsættelse ville virke imod hensigten og blandt andet kunne medføre mere import af affald.

Nu har regeringen og aftalepartierne truffet en principbeslutning om, at man forsat ønsker at holde fast i den oprindelige aftale og dermed også konkurrenceudsættelses-modellen. Nu skal det så debatteres, hvordan en kontrolleret liberalisering skal se ud.

Det bliver dog uden Enhedslisten, der har valgt at forlade forliget.

- Vi mener forudsætningerne for aftalen er brudt. KL har ikke fået en rimelig chance for at komme med en liste over, hvilke anlæg der skulle lukke, og der ikke været vilje til at lande en politisk løsning, selv om det bestemt var muligt. I stedet har forligskredsen forhastet truffet en principbeslutning om, at affaldsforbrændingen skal konkurrenceudsættes for enhver pris, og det mener vi ikke lever op til forudsætningerne i aftalen, udtaler klimaordfører Peder Hvelplund.

Mangler afklaring for kommunernes økonomi

KL udtrykte i forbindelse med sit udspil til en lukkeliste en bekymring for, at en del af regningen for tvangslukningen af en række affaldsforbrændingsanlæg ville ende hos kommunerne. Aftalepartierne havde stillet 200 mio. kr. til rådighed i kompensation til de berørte anlæg, men det var langt fra nok, vurderede KL.

Ved en konkurrenceudsættelse er det endnu uklart, hvorvidt der vil blive stillet kompensation til rådighed for de berørte anlæg, der måtte lukke i en konkurrenceudsættelse. Den manglende afklaring for konsekvenserne lokalt er en del af Enhedslistens frustrationer for "principbeslutningen". 

- Klimaministeren har truffet en principbeslutning, inden der er kommet en afklaring på konsekvenserne for kommunernes økonomi, og det mener vi er endnu et brud på forudsætningerne for aftalen, siger Peder Hvelplund. 

Det er endnu uklart, hvornår aftaleparterne vil præsentere en model for, hvordan konkurrenceudsættelsen skal implementeres i praksis. 

Energi & forsyning

Teknik & miljø

Økonomi

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet