Afslag på miljøtiltag

Vandværkerne får afslag, når de ansøger om at lave foranstaltninger til sikring af miljø og grundvand. 

Tema: vandforsyning

Af Redaktionen | [email protected]

Et kommunalt vandværk skal renovere sit underjordiske regnvandsbassin – og beslutter at etablere et overløbs-bassin i stedet, fordi det er mere miljøvenligt. Men da værket søger om tilladelse til at kunne indregne udgiften til bassinet i sine vandpriser, får det afslag. Begrundelse: Det er ikke indskrevet som et nyt statsligt eller kommunalt mål. 

Siden vandsektorloven trådte i kraft, har mange vandværker oplevet afslag på miljøforbedrende tiltag fra Forsyningssekretariatet. 

Dermed kommer loven i praksis til at modvirke den helt grundlæggende målsætning for vandværkerne i Danmark: At sikre rent, urenset drikkevand fra grundvandet.   

”Næsten alle de vandselskaber, der har ansøgt om at få udgifter til grundvandsbeskyttelse indregnet i prisloftet, har fået afslag. Og det forekommer jo besynderligt, at prisloftet skal forhindre, at selskaberne beskytter grundvandet,” siger funk­tionschef Lars Fischer fra Danva, foreningen for de kommunalt ejede vandselskaber. 

Staten sætter mål

Problemet er ifølge kritikerne, at prisloftet lægger begrænsninger på, hvor hensigtsmæssigt selskaberne kan arbejde. For eksempel må spildevandsselskaberne ikke længere udnytte mulighederne for at producere grøn energi på grund af komplicerede regelsæt, der lægger et loft på de aktiviteter. Og desuden forhindrer administrationen af reglerne at der bliver spændt ben for tiltag til sikring af miljø- og grundvandsbeskyttelse.

Som eksempel nævner Lars Fischer, at selskaberne gør mere for at beskytte grundvandet, end administrationen af prisloftet giver mulighed for. De opkøber jord, planter skov og indgår dyrkningsaftaler med landmænd, så der for eksempel ikke bruges sprøjtemidler i området omkring vandboringen. 

En opgørelse, som Danva har udarbejdet, viser, at næsten alle har fået afslag, når de søger om lov til at indregne de ekstra omkostninger i vandprisen.

Kontorchef Carsten Smidt fra Forsyningssekretariatet siger: 

”Hvis der fra stat eller kommune er fastsat et miljø­mål, kan de få dækket nye driftsomkostninger forbundet med det – og det skal indregnes i prisloftet. Vi har afvist de ansøgninger, hvor der ikke er nye mål, for der vil omkostningerne være medreguleret på andre måder – en anden grund til afslag er, hvis der er gennemført miljøforanstaltninger, hvor målet ikke er fastsat af stat eller kommune.”

Energi & forsyning

Teknik & miljø

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet