dknyt
doi
dkindkob
dkstillinger
dkteknik
dksocial
dksundhed

Afslag på miljøtiltag

Afslag på miljøtiltag

Vandværkerne får afslag, når de ansøger om at lave foranstaltninger til sikring af miljø og grundvand. 

Det kræver abonnement at læse denne artikel.

Et kommunalt vandværk skal renovere sit underjordiske regnvandsbassin – og beslutter at etablere et overløbs-bassin i stedet, fordi det er mere miljøvenligt. Men da værket søger om tilladelse til at kunne indregne udgiften til bassinet i sine vandpriser, får det afslag. Begrundelse: Det er ikke indskrevet som et nyt statsligt eller kommunalt mål. 

Interesseret i et abonnement? – klik her

ANDRE ARTIKLER
Kommunen.dk

Redaktion Aarhus
Mejlgade 48 C, st. tv.
8000 Aarhus C

Redaktion København
Christiansborg, lok 3.044
1240 København K

Administration
Havnebryggen 5
3740 Svaneke
+45 46 35 33 43

Annoncesalg
+45 51 92 24 37

CVR: 31 88 59 57

Pressenævnet
DK Medier er fællesnavnet for nyhedstjenesterne Kommunen.dk og DK Nyt samt en lang række fagportaler
DK Medier