Afgiftsfritagelse på grøn elregning kommer ikke på tale

Selv om forbrugerne vælger at få grøn strøm i ledningerne, skal de stadig betale energiafgift. Det bliver ikke ændret, siger minister

Energi

Af Thea Storm Pedersen | [email protected]

På elregningen optræder der en energispareafgift, uanset om man har grøn energi i ledningerne eller ej. Det betyder, at alle forbrugere betaler en CO2afgift, også selv om de ikke belaster miljøet. 

Minister for by, bolig og landdistrikter Carsten Hansen (S) mener ikke, at det er grund til at give de grønne forbrugere en afgiftsfritagelse.

- Jeg synes, det er rimeligt, at vi alle bidrager. Det er logisk, at alle os, der forbruger, også er med til at bidrage til, at vi får nedbragt CO2. For alt går tilbage til investeringer til lys, til tilskud og til hele måden at tænke CO2 på. På den måde øger det også incitamentet til at fremme den vedvarende energi, sagde ministeren, da han på konferencen TRANSFORM2012 blev præsenteret for problemstillingen.

Nok økonomiske incitamenter
- Udviklingen i energipriserne gør, at det ikke er nødvendigt at sætte ekstra penge af fra staten. Derfor er der økonomiske incitamenter nok, når man kigger på sin elregning, sagde Carsten Hansen.

Han vil ikke udelukke at et fradrag vil fremme den udvikling, men han synes ikke, at motivationen mangler.

- Jeg har besøgt mere end 60 steder i vores yderområder, og selv der er man i gang. Masser af kommuner har ESCO-modeller, der gør, at man kan få de rette investeringer, uden det koster yderligere. Udviklingen er allerede i gang, sagde Carsten Hansen.

Ministeren understregede, at han regner med, at klima- og energiforliget vil give et skub til investeringer i grøn energi. I energiforliget er der afsat 8 mia. kr. til energirenovering af bygninger, og ministeren opfordrede til, at de penge følges op med investeringer i vedvarende energi.

Energi & forsyning

Teknik & miljø

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet