Afgifter udhuler fjernvarmefordel

Prisen på fjernvarme er gået op, mens prisen på naturgas som individuel varmekilde er faldet. Problematisk for konkurrencefordel, mener Dansk Fjernvarme

GRØN OMSTILLING

Af Thea Storm Pedersen | [email protected]

578 kroner. Så meget skal den gennemsnitlige husstand med fjernvarme i rørene betale mere om året. Det lyder i sig selv ikke som en voldsom stigning, især ikke i en tid, hvor alle er indstillet på, at energi kommer til at koste mere. Men mens den gennemsnitlige fjernvarmekunde i et familiehus skal op med flere penge for varmen, er det gået den modsatte vej for kunder med individuelle naturgasfyr: De slipper omkring 1800 kr. billigere pr. år. Og det undrer direktør i Dansk Fjernvarme Kim Mortensen at afstanden til oliefyr, brændeovne og individuel naturgas nu snævres ind.

- Jo mere man udhuler fjernvarmens konkurrencefordel, desto sværere bliver det at forfølge målene i energiaftalen om en fossilfri fremtid og en udvidelse af fjernvarmenettet, siger han.

Forkert retning
Det er stadig billigere at få regningen fra fjernvarmeselskabet: I gennemsnit betaler en familie med fjernvarme 13.648 kr. om året, mens en familie med et naturgasopvarmet hjem i snit betaler 17.342 kr. årligt ifølge Dansk Fjernvarmes beregninger.

Årsagen til, at fjernvarmeprisen er steget skal først og fremmest skal findes i skattereformens og sidste års finanslovs afgiftsændringer. Det bekymrer Dansk Fjernvarme, at forsyningssikkerhedsafgiften også snart skal indfases, og at den omdiskuterede luftforureningsafgift, NOx-afgiften, nu er femdoblet. 

- Man bliver nødt til at se på, om den afgiftsstruktur vi har, bevæger energipolitikken i den rigtige retning. Som det ser ud nu, så gør den det altså ikke, siger Kim Mortensen.

Kan stadig betale sig
På Christiansborg mener energipolitisk ordfører for Dansk Folkeparti Mikkel Dencker, at NOx-afgiften er problematisk, men ikke fordi den medfører, at fjernvarmen mister sin konkurrencefordel.

- Jeg er ikke specielt forelsket i fjernvarmen, så jeg har ikke noget særligt ønske om at fremme fjernvarmen frem for noget andet. Jeg har ikke noget i mod fjernvarmen, men jeg har heller ikke nogen særlig præference for, at den skal have særlige vilkår, siger Mikkel Dencker.

Pernille Rosenkrantz-Theil fra Socialdemokraterne er mere begejstret for fjernvarmen som energikilde, men hun mener, at man har fundet en god balance mellem hensynene.
- Gabet mellem at basere sin energiforsyning på fjernvarme og andre alternativer er jo fortsat til stede, for der er fortsat et økonomisk incitament. Det kan simpelthen ikke betale sig ikke at gå over til fjernvarmen, siger energiordføreren.

 

FAKTA
- Fjernvarmeprisen for et såkaldt standard familiehus på 130 kvadratmeter er steget med 578 kr. til i gennemsnit 13.648 kr. Det svarer til en stigning på 4,4 pct. siden 2011.

- Omkostningerne ved at varme et standardhus op med et individuelt naturgasfyr er i samme periode faldet med omtrent 1.800 kr. til gennemsnitligt 17.342 kr.

Kilde: Dansk Fjernvarme.

Energi & forsyning

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet