Afgift på biomasse-fjernvarme koster forbrugere dyrt

Grøn energi i form af flis, træpiller og halm rammes af store afgifter, når forsyningssikkerhedsafgiften for biomasse er fuldt indfaset. Stærkt bekymrende, advarer Dansk Fjernvarme

AFGIFT

Af Redaktionen | [email protected]

3500 kr. årligt. Det bliver prisen for fjernvarmeforbrugerne hos de biomassefyrede decentrale fjernvarmeværker, når den nye forsyningssikkerhedsafgift fra næste år og frem mod 2020 rammer flis, halm og træpiller. Også biogas rammes stenhårdt af afgiftskrav.

Det viser Dansk Fjernvarmes beregninger på konsekvenserne af det lovforslag, som netop nu er i høring.

- Det er stærkt bekymrende, at grøn fjernvarme skal rammes så hårdt af afgifter. Til sammenligning, så stiger afgiften på individuel naturgas med knapt 2000 kroner. Det vil dermed være med til at skævvride konkurrencesituationen væk fra grøn opvarmning, siger Dansk Fjernvarmes direktør Kim Mortensen i en pressemeddelelse.

De nye afgiftssatser får virkning fra 2014, og de vil gradvist stige frem mod 2020, hvor de er fuldt indfaset.

Hvor halm, træpiller og flis rammes med 3500 kr., rammes biogas med 2800 kr. årligt for et såkaldt standardhus på 130 kvadratmeter med et årligt forbrug på 18,1 MWh. Fjernvarme kostede gennemsnitligt 13.648 kroner i 2012 for et standardhus.

Også afgiftshop på overskudsvarme
Desværre indeholder lovforslaget også et afgiftshop for spildvarme eller overskudsvarme. For blot få måneder siden blev afgiften hævet fra 32,5 til 38 procent, og nu får den endnu et hak opad til 44 procent fuldt indfaset i 2020.

Netop udnyttelse af overskudvarme er et område, hvor der er et kæmpe potentiale for at spare brændsler og dermed udledning. Ved at bruge overskudvarmen til fjernvarme vil man kunne opnå både en miljømæssig gevinst, en gevinst for erhvervslivet og en gevinst for forbrugerne i form af billigere og grønnere varme. Men incitamentet er med de to afgiftshævninger ikke til stede, så erhvervsliv og fjernvarmeværker i samarbejde vil kunne sikre vækst og en konkurrencemæssig fordel for danske virksomheder.

Ved at få en indtægt fra spildvarmen vil virksomhederne kunne få reduceret deres omkostninger og dermed styrket konkurrenceevnen.

- Overskudvarme findes alle steder, hvor der er en produktion eller et anlæg, der kører. Det er både i industrien og eksempelvis også i et supermarkeds køle- og frysediske. Der er forsigtigt vurderet et potentiale svarende til det årlige fjernvarmeforbrug i Aarhus, som vi i dag ikke udnytter og sender op i den blå luft, fordi det ikke kan betale sig. Det burde vi i stedet skabe incitament for, fordi plusserne er så mange ved at gøre det, siger Kim Mortensen.

lcl

 

Andet

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet