Det vækker undren hos flere kommunale repræsentanter i Amager Ressource Centers bagland, at ledelsen i det kommunalt ejede affaldsselskab har opgivet at undersøge omfanget af brud på de lovpligtige udbudsregler.
Det vækker undren hos flere kommunale repræsentanter i Amager Ressource Centers bagland, at ledelsen i det kommunalt ejede affaldsselskab har opgivet at undersøge omfanget af brud på de lovpligtige udbudsregler.
Foto: Pressefoto / Amager Ressource Center

Affaldsledelse i notat: En “væsentlig del” af alle millionindkøb er ulovlige

Affaldsselskabet Amager Ressource Center har opgivet at undersøge omfanget af brud på udbudsregler, fordi ledelsen formoder, at en stor del af selskabets indkøb er ulovlige.

de ulovlige indkøb

Af Tobias Hansen Bødker og Jens Holm | [email protected] [email protected]

Problemerne med at overholde de lovpligtige udbudsregler er tilsyneladende så store hos Amager Ressource Center (ARC), at ledelsen i et af landets største kommunalt ejede affaldsselskaber nu helt opgiver at undersøge det konkrete omfang af regelbrud.

Det sker på trods af, at selskabets egen indkøbsafdeling har vurderet, at det er relevant at undersøge lovligheden af en lang række indkøb til sammenlagt 168,5 mio. kr.

Det viser en række dokumenter, som kommunen.dk har fået aktindsigt i.

Selskabet, der står for at håndtere affaldet for borgere og virksomheder i fem hovedstadskommuner, har som tidligere afsløret af kommunen.dk købt ind for mindst 289,5 mio. kr. i strid med udbudsreglerne i årene fra 2010 til 2017.

Ifølge et bestyrelsesreferat vurderer direktionen, at omfanget af ulovlige kontrakter er væsentligt større, og bestyrelsen skulle derfor drøfte, om en ny undersøgelse burde afdække, hvor store problemerne med at overholde udbudsreglerne reelt er.

Men selskabet har valgt at stoppe alle interne undersøgelser af omfanget af ulovlige indkøb, fordi ledelsen formoder, at resultatet ville blive, at “en væsentlig del” af alle selskabets indkøb sandsynligvis er foretaget i strid med udbudsreglerne.

“Det er således direktionens vurdering, at det er sandsynligt, at en væsentlig del af de øvrige indkøb også vil være foretaget uden korrekt håndtering af de gældende regler for udbud,” står der i referatet.

  Det er noget nær det mest besynderlige argument, jeg har hørt. Det kan kun skyldes sommervarmen.

Mørklægger rapport

Ledelsens beslutning om at skrotte idéen om flere undersøgelser - et ønske, som bestyrelsen tidligere har fremsat - går ellers stik imod en vurdering fra selskabets egen indkøbsafdeling.

Det viser et notat udarbejdet af ARC’s indkøbs- og projektchef, Per M. Friis, som kommunen.dk har fået aktindsigt i.

Notatet er lavet den 20. juni - otte dage før det møde, hvor ARC’s bestyrelse valgte at følge ledelsens anbefaling og droppe nye undersøgelser.

I notatet skriver chefen, at der er “behov for et overblik over de øvrige indkøb i samme periode” med henvisning til en tidligere rapport, der har påvist, at ARC i årene fra 2013 til 2017 systematisk har brudt EU’s udbudsregler ved at foretage direkte, ulovlige handler hos leverandører for mere end 218 mio. kr.

I første omgang valgte indkøbsafdelingen ifølge notatet at lave en stikprøve af indkøb for i alt 22,4 mio. kr. hos 10 leverandører, efter at bestyrelsen på baggrund af den første rapport havde bedt om at få flere oplysninger om omfanget af regelbrud.

Men det er uvist, hvad stikprøven har vist.

Affaldsselskabet har valgt at mørklægge den interne vurdering af udbudspligten og har afvist at give kommunen.dk aktindsigt heri.

Men de dele af notatet, som ikke er overstreget med sort, viser, at indkøbs- og projektchefen forud for mødet havde identificeret en lang række indkøb for sammenlagt 168,5 mio. kr. hos 150 leverandører, som ifølge chefen kunne være problematiske.

Regelbrud for millioner

Et af Danmarks største kommunalt ejede affaldsselskaber, Amager Ressource Center (ARC), har i årevis brudt udbudsloven. Det viser en række dokumenter, som kommunen.dk har fået aktindsigt i.

Selskabet har i strid med reglerne direkte tildelt opgaver, der samlet løber op på mindst 289,5 mio. kr., til private virksomheder uden udbud.

Samtidig viser en gennemgang, at ARCs ledelse siden 2011 har brugt mere end 2,4 mio. kroner på rejser, julefrokoster, vin og lederseminarer på danske slotte og godser. Der er blandt købt mere end 1.400 flasker vin og betalt for julefrokoster med kuvertpriser langt over det tilladte.

Vil se fremad

På trods af indkøbsafdelingens vurdering har ledelsen altså valgt at bremse yderligere undersøgelser.

“Det er på den baggrund direktionens overbevisning, at en yderligere gennemgang af de øvrige indkøb ikke reelt vil tilvejebringe bestyrelsen ny viden, idet det allerede kan konstateres, at ARCs håndtering af indkøb har været kritisabel,” står der i bestyrelsesreferatet fra den 28. juni.

Her fremgår det også, at direktionen vurderer, at det er bedst at droppe nye undersøgelser og i stedet “‘rydde op’ i allerede kendte sager.”

“Såfremt bestyrelsen er enig heri, er det anbefalingen, at ressourcerne anvendes på at sikre fremadrettet overensstemmelse med gældende regler.”

“Sidder på en skandale”

Ifølge Sten Bønsing, professor i forvaltningsret ved Juridisk Institut, Aalborg Universitet, har et selskab som ARC “en vis frihed til at kunne se fremad”.

Men direktionens anbefaling og bestyrelsens beslutning vækker alligevel undren hos flere kommunale repræsentanter i ARC’s bagland, der består af kommunerne Dragør, Frederiksberg, Hvidovre, Tårnby og København.

- Det er noget nær det mest besynderlige argument, jeg har hørt. Det kan kun skyldes sommervarmen. Hvis det ikke er sommervarmen, kan det kun være forventningen om, at man sidder på en skandale, man ikke ønsker bragt ud i lyset, siger Mette Annelie Rasmussen (R), medlem af teknik- og miljøudvalget i Københavns Kommune.

Hun opfordrer bestyrelsen til “at træde i karakter og handle ansvarligt” ved at få afdækket omfanget af regelbrud, og hun påpeger, at sagen i sidste ende handler om skattekroner.

- Ejerkommunernes kommunalbestyrelser og politikere har lagt stemmer til, at vi får rettet økonomien på ARC op, så nu må vi forvente at se lidt ansvarlig ledelse fra direktionen. Det er vores forventning, at også bestyrelsen interesserer sig for omfanget af omgåelser af udbudsregler, siger hun.

Også i nabokommunen Frederiksberg undrer rådmand for SF, Balder Mørk Andersen, sig over ledelsens beslutning.

- Jeg vil meget gerne høre i byrådssalen, hvorfor kommunens konservative medlem af bestyrelsen i ARC (Flemming Brank, red.) ikke ønskede at komme helt til bunds, siger Balder Mørk Andersen, der forklarer, at han længe har været kritisk over for selskabets ledelse, efter at det milliarddyre forbrændingsanlæg Amager Bakke har været ramt af en byge af problemer med bl.a. økonomi og sikkerhed.

- Afdækningen af de manglende udbud bestyrker mig kun endnu mere i, at vores stillingtagen har været fuldt berettiget. Vi har simpelthen ikke kunnet have tillid til, hvad der skete på ARC, siger han.

Handle i blinde

I Dragør Kommune frygter kommunalbestyrelsesmedlem Annette Nyvang (Liste T), at ARC’s ledelse kan “komme til at handle i blinde”, når selskabet ikke kender det fulde omfang af brud på udbudsregler.

- Selvfølgelig skal der fuld klarhed over omfanget, og det rejser jeg gerne i kommunalbestyrelsen, siger Annette Nyvang.

Hun er langt fra tilfreds med ledelsens begrundelse for ikke at undersøge flere indkøb, fordi det på den måde bliver svært at ophæve ulovlige kontrakter, når ledelsen ikke ved, hvilke kontrakter der er ulovlige.

- Deres argument om, at det ikke skal undersøges, fordi der sikkert er flere fejl, holder ikke. Der bør handles på de mange overtrædelser i prioriteret rækkefølge, og det kan man kun med et samlet overblik.

Undersøger årsager

kommunen.dk har uden held forsøgt at få et interview med ARC’s nytiltrådte direktør, Jacob Simonsen. I stedet har affaldsselskabet sendt en skriftlig kommentar fra bestyrelsens næstformand, Allan S. Andersen (S), der er borgmester i Tårnby.

Næstformanden skriver i svaret, at det er “helt uacceptabelt”, at selskabet ikke har overholdt reglerne. Han henviser til direktionens vurdering af, at en ny undersøgelse “ikke ville give et væsentligt anderledes billede eller medføre en anden konklusion” end den første rapport.

“På den baggrund var bestyrelsen enig i, at ARC fremadrettet fokuserer på at sikre overholdelse af reglerne. Bestyrelsen følger op på dette arbejde på mødet i september,” udtaler han.

Ifølge Allan S. Andersen har bestyrelsen bedt om at få udarbejdet en redegørelse, der skal klarlægge “årsagen til ARC’s manglende overholdelse af reglerne”.

“Denne redegørelse er ved at blive udarbejdet af ARCs advokat og ARC´s revisor og udarbejdes uafhængigt af ARCs direktion,” skriver han.

Indkøb

Teknik & miljø

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet