Kommunen.dk
dknyt
doi
dkindkob
dkstillinger
dkteknik
dksocial
dksundhed

'Affald er et kæmpe problem, hvis ikke vi gør det rigtige'

'Affald er et kæmpe problem, hvis ikke vi gør det rigtige'

Jørn Dohrmann, miljøordfører for Dansk Folkeparti, ser et stort potentiale i genanvendelse og grøn energi

Det kræver abonnement at læse denne artikel.


Forbrænding kontra genanvendelse: Ser du det som et spørgsmål om ’enten eller’ eller ’både og’?
Det ser jeg som et både og. Vi kan ikke undvære forbrændingen, men på den anden side mener jeg også, at vi kan samarbejde meget bedre for at genanvende ting. Lige nu er der nogle modsatrettede interesser på området: Forbrændingsanlæggende vil gerne have brændstof til deres anlæg, og så forbrænder de måske mere end de lige burde. I min verden må fremtiden blive lidt mere på tværs, så affaldsselskaberne og genanvendelsesselskaberne arbejder sammen om at finde ud af, hvordan ressourcerne kan udnyttes bedre. Også i forhold til stordriftsfordele, så kommunerne for eksempel kan indføre mere sortering af affald ved bopælene. Jeg tror, at duo-fleks-ordningen, som kører nogle steder, er kommet for at blive. Vi vil få flere fraktioner, hvor man også får pillet det grønne affald ud, så det kan køres til et biogasanlæg. Jeg ser hele energiområdet som et sammenspil, hvor energiselskaber også skal være med til at drive værkerne. Jeg tror ikke, at et affaldsselskab er den rigtige til at drive et biogasanlæg – og omvendt så tror jeg heller ikke, at et affaldsselskab skal være den, der driver genanvendelsesdelen, men de er jo alle sammen tæt forbundet.
Så der skal være et bredt samarbejde – og så har nogle af de her elselskaber også en del penge i pengetanken, som kan løfte finansieringen af biogasanlæggene.
Men hvad skal der så ske med de forbrændingsanlæg, som bliver overflødige? Der er vi nødt til at tænke på, at med det nye energiforlig er der lagt op til, at vi skal have mere biomasse ind på anlæggene – og der tror jeg sagtens man kunne bygge nogle anlæg om, så man kunne forbrænde biomasse.
Som jeg ser det, kan man egentlig få en god sammenhængende pakke, hvor man tænker i lidt mere brede løsninger ind, hvis bare viljen er der.
Jeg ser egentlig et stort potentiale, det er bare et spørgsmål om, hvem der egentlig skal tjene pengene. Alle vil jo have en bid af kagen, men det er nødt til at komme fra politisk hånd, at man gerne vil have noget mere genanvendelse og grøn energi - og så den vej rundt få dem til at arbejde sammen.

Tilbud

Interesseret i et abonnement? – klik her

ANDRE ARTIKLER
Kommunen.dk

Redaktion Aarhus
Mejlgade 48 C, st. tv.
8000 Aarhus C

Redaktion København
Christiansborg, lok 3.044
1240 København K

Administration
Havnebryggen 5
3740 Svaneke
+45 46 35 33 43

Annoncesalg
+45 51 92 24 37

CVR: 31 88 59 57

Pressenævnet
DK Medier er fællesnavnet for nyhedstjenesterne Kommunen.dk og DK Nyt samt en lang række fagportaler
DK Medier