'Affald er et kæmpe problem, hvis ikke vi gør det rigtige'

Jørn Dohrmann, miljøordfører for Dansk Folkeparti, ser et stort potentiale i genanvendelse og grøn energi

 tema: affaldshåndtering

Af Thea Storm Pedersen | [email protected]


Forbrænding kontra genanvendelse: Ser du det som et spørgsmål om ’enten eller’ eller ’både og’?
Det ser jeg som et både og. Vi kan ikke undvære forbrændingen, men på den anden side mener jeg også, at vi kan samarbejde meget bedre for at genanvende ting. Lige nu er der nogle modsatrettede interesser på området: Forbrændingsanlæggende vil gerne have brændstof til deres anlæg, og så forbrænder de måske mere end de lige burde. I min verden må fremtiden blive lidt mere på tværs, så affaldsselskaberne og genanvendelsesselskaberne arbejder sammen om at finde ud af, hvordan ressourcerne kan udnyttes bedre. Også i forhold til stordriftsfordele, så kommunerne for eksempel kan indføre mere sortering af affald ved bopælene. Jeg tror, at duo-fleks-ordningen, som kører nogle steder, er kommet for at blive. Vi vil få flere fraktioner, hvor man også får pillet det grønne affald ud, så det kan køres til et biogasanlæg. Jeg ser hele energiområdet som et sammenspil, hvor energiselskaber også skal være med til at drive værkerne. Jeg tror ikke, at et affaldsselskab er den rigtige til at drive et biogasanlæg – og omvendt så tror jeg heller ikke, at et affaldsselskab skal være den, der driver genanvendelsesdelen, men de er jo alle sammen tæt forbundet.
Så der skal være et bredt samarbejde – og så har nogle af de her elselskaber også en del penge i pengetanken, som kan løfte finansieringen af biogasanlæggene.
Men hvad skal der så ske med de forbrændingsanlæg, som bliver overflødige? Der er vi nødt til at tænke på, at med det nye energiforlig er der lagt op til, at vi skal have mere biomasse ind på anlæggene – og der tror jeg sagtens man kunne bygge nogle anlæg om, så man kunne forbrænde biomasse.
Som jeg ser det, kan man egentlig få en god sammenhængende pakke, hvor man tænker i lidt mere brede løsninger ind, hvis bare viljen er der.
Jeg ser egentlig et stort potentiale, det er bare et spørgsmål om, hvem der egentlig skal tjene pengene. Alle vil jo have en bid af kagen, men det er nødt til at komme fra politisk hånd, at man gerne vil have noget mere genanvendelse og grøn energi - og så den vej rundt få dem til at arbejde sammen.

 Borgernes rolle i affaldshåndteringen: Skal alle husstande i Danmark fremover udsortere den organiske fraktion?
Det tror jeg at de kommer til på et eller andet niveau. At sortere mere er også det eneste rigtige at gøre, og jeg tror, der er et potentiale for at folk kan kildesortere mere derhjemme. Men der er mange tekniske muligheder, så man også kan køre det hele sammen i en stor boks og så sortere affaldet, når det kommer ind, men det tror jeg ikke lige er løsningen. Jeg kan bedre lide, at det er sorteret ude ved borgerne. Og det tror jeg nok, at man kan vænne dem til.  Det tager nok lidt tid, men jeg tror også på, at folk gerne vil, når det kommer til stykket.

Interesseret i et abonnement? – klik her

Log ind på Kommunen.dk
Glemt kodeord?

Teknik & miljø

Tilmeld dig Kommunen.dks nyhedsbrev

Cookie- og privatlivspolitik

Afmeld nyhedsbrevet

Pressenævnet
© Kommunen ApS 2017  |  CVR: 31 88 59 57