Amager Ressource Center har indkøbt kalk, kedelmurværk og servicearbejde for i alt 121 mio. kr. uden at sende opgaverne i udbud.
Amager Ressource Center har indkøbt kalk, kedelmurværk og servicearbejde for i alt 121 mio. kr. uden at sende opgaverne i udbud.
Foto: Christoffer Regild / Pressefoto via Amager Ressource Center

Affaldsselskab hyrer advokater til at bistå egen undersøgelse af ulovlige kontrakter

Amager Ressource Center har bedt advokatfirmaet Bech-Bruun om juridisk rådgivning i en undersøgelse af store millionkontrakter uden udbud.

de ulovlige indkøb

Af Tobias Hansen Bødker og Jens Holm | [email protected] [email protected]

Amager Ressource Center (ARC) har bedt advokatfirmaet Bech-Bruun om juridisk rådgivning i forbindelse med det kommunalt ejede affaldsselskabs egen undersøgelse af brud på udbudsregler og omfanget af ulovlige kontrakter.

Det fremgår af et dokument, som selskabet har sendt til Københavns Borgerrepræsentation.

Ifølge dokumentet skal advokaterne bistå selskabet med “de ofte ret komplicerede vurderinger af udbudsreglerne” i en igangværende intern undersøgelse.

- Bestyrelsen har som noget helt naturligt bedt om en redegørelse i forbindelse med, at vi blev gjort opmærksomme på det her med udbudsreglerne på baggrund af jeres aktindsigtsanmodning. Det er meget fornuftigt, at direktionen hos ARC har bedt Bech-Bruun om at assistere med det, siger Lars Weiss (S), bestyrelsesformand i ARC og medlem af borgerrepræsentationen i Københavns Kommune.

Gennemgangen af ulovlige kontrakter er blevet iværksat, efter at kommunen.dk i løbet af den seneste uge har beskrevet, hvordan ARC i mindst otte år har indgået store millionkontrakter med private virksomheder uden udbud.

Bestyrelsen afventer

Ifølge formanden for ARC’s bestyrelse, Lars Weiss (S), får Bech-Bruun i første omgang ikke adgang til at gennemrode hele butikken hos ARC.

Advokatfirmaet har i stedet blot til opgave at assistere ARC’s direktion i udarbejdelsen af virksomhedens egen, interne redegørelse, der skal kaste lys over omfanget af ulovligheder.

- Når undersøgelsen er gennemført, vil det være klarlagt, hvilke afdelinger der har været rekvirenter, samt i hvilket omfang ARCs daværende og nuværende indkøbsfunktion har været involveret, fremgår det af dokumentet.

Redegørelsen fra ARC’s bestyrelse skal være klar til det kommende bestyrelsesmøde den 13. juni.

- Så kan det jo være, at resultatet af det bliver, at vi bagefter ikke vil bede direktionen selv, men i stedet Bech-Bruun eller en anden ekstern part, om at dykke særligt ned i ét af områderne, hvor vi ikke føler os betryggede i, at vi er blevet tilstrækkeligt oplyst på baggrund af den redegørelse, der kommer, siger Lars Weiss.

Som tidligere beskrevet af kommunen.dk er det selskabets nuværende konstituerede direktør, Dan Fredskov, der har haft chefansvaret for de ulovlige kontrakter.

Skal Bech-Bruun også forholde sig til, hvem der har haft ansvaret for de her ting, altså på et helt lavpraktisk niveau?

- Det må bestyrelsen jo forholde sig til, når der ligger en redegørelse, siger bestyrelsesformanden.

ARC’s ulovlige udbud

Flere partier i Københavns Borgerrepræsentation har ellers tidligere krævet en uvildig undersøgelse af ARCs millionindkøb uden udbud.

Partierne ville have sat en undersøgelse i gang, inden medlemmerne af teknik- og miljø-udvalget i København mandag i denne uge skulle have taget stilling til et forslag om en redningsplan for det økonomisk pressede milliardprojekt Amager Bakke.

Redningsplanen blev dog ikke behandlet - som det ellers var planlagt - da medlemmerne under mødet havde så mange ubesvarede spørgsmål om redningsplanen, at forslaget er blevet udsat.

Reaktionen om den uvildige undersøgelse kom, efter at det stod klart, at ARC i årene fra 2010 til 2017 har tildelt en række opgaver, der samlet løber op i 121,3 mio. kr., direkte til tre private virksomheder uden udbud.

To professorer og fire advokater med speciale i udbudsret har overfor kommunen.dk samstemmende vurderet, at aftalerne blev indgået i strid med reglerne.

- ARC har misforstået hele baggrunden for udbudsreglerne, har Cecilie Fanø Petersen, adjunkt ved Copenhagen Business Center (CBS), blandt andet forklaret.

Indkøb

Teknik & miljø

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet