Åbne standarder igen udskudt

Skal det offentlige bruge Microsoft-programmer eller gratis alternativer? Stadig flere kommuner vælger at droppe it-giganten, men på Christiansborg er man fortsat uenige.

It

Af Mia Tang | [email protected]

Endnu engang gik forsøget på at opnå enighed i vasken, da Folketingets it-ordførere holdt møde med videnskabsminister Helge Sander (V) for få dage siden. Her lagde en samlet opposition op til, at det offentlige bør bruge det gratis softwareformat ODF fra Oracle for dermed at spare millioner af kroner i udgifter til Microsofts Windows- og Office-produkter. 

Men så enkelt er det ikke, mener ministeren, som vil udskyde den endelige beslutning om åbne standarder til 2011. Dermed bliver der tid til at afholde en konference om dokumentformater til næste år og indhente erfaringer fra andre lande. 

Utilfreds opposition 

Hos oppositionen kan man dog ikke få øje på, at det skulle være en fordel, men mener, at det bare er at trække tingene yderligere i langdrag. Allerede i 2006 vedtog et enigt Folketing, at offentlige myndigheder skal anvende åbne standarder, men man er stadig uenige om, hvad der skal satses på. 

Valget står mellem Oracles ODF-standard og Microsofts OOXML, og oppositionen peger på  ODF, som allerede benyttes af en række andre lande. Hvis ikke der træffes en snarlig beslutning, overvejer oppositionspartierne at træffe beslutning uden om regeringen. 

”Vi vil have ændret konkurrencesituationen, og det er på høje tid at få valgt en standard, så for eksempel indkøbere og udviklere ved, hvad de har at forholde sig til. Ellers risikerer vi at spilde en masse offentlige penge,” siger SF's it-ordfører Hanne Agersnap. 

Sander klapper hesten 

Men foreløbigt siger Helge Sander nej med henvisning til, at forkerte investeringer kan koste kommunerne dyrt. 

Samme holdning har man i KL, hvor Jacob Harder, centerchef for it og brugerbetjening, mener, at det er for tidligt at vælge. 

”Vi er store tilhængere af åbne standarder, men der er ingen grund til, at danske kommuner går i front og så måske vælger noget andet end resten af verden. Det kan både blive dyrt og besværligt,” siger Jacob Harder. 

Derfor anbefaler han kommuner at vælge et til to år endnu, før de eventuelt opsiger deres Microsoft-abonnement, men mener til gengæld, at kommunerne sagtens kan begynde at prøve dele af de åbne standarder af og regne på mulige besparelser. 

Kommunerne vælger ODF  

Uanset hvad der fra centralt hold besluttes, har en række kommuner allerede vinket farvel til Microsoft. Foreløbigt benytter Gribskov, Tønder, Lyngby-Taarbæk og Rødovre ODF. Gribskov sparer omkring 5 mio. kroner årligt, og i Lyngby-Taarbæk har man i år kunnet bruge lidt over 2 mio. kroner på nye pc’er i skolerne. Penge, som tidligere blev brugt på Microsoft-produkter, og her giver it-chef Jens Kjellerup Hansen ikke meget for regeringens nølen. ”Når man ikke får taget en landspolitisk beslutning, vil mange vælge at forny deres licens og dermed være stavnsbundet til Microsoft i tre år, hvilket i runde tal giver dem en indtægt på omkring 1 mia. kroner. Mener regeringen virkelig, at vi har råd til det?” spørger han. 

Jens Kjellerup Hansen har fra det tidligere Århus Amt rigtig gode erfaringer med ODF, og vejleder nu 15 andre kommuner, som vil af med Microsoft. Disse vælger dog at gå stille med dørene. Da Jens Kjellerup Hansen opsagde Lyngby-Taarbæks Microsoft-abonnement, klagede firmaet nemlig to gange over ham. 

”Først bliver man meget vred, og tænker: Hvad fanden bilder de sig ind? Men det viser jo bare, at de ingen gode argumenter har. Der er overhovedet ingen problemer med kompatibilitet, som de ellers påstår, så nu ryster jeg bare på hovedet af det og håber, at Folketinget snart vælger ODF som standard,” siger Jens Kjellerup Hansen.

It

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet