Åbenhed om spin skaber troværdighed

En politisk præmis eller en demokratisk katastrofe. Så spredte er holdningerne til spinkulturen på Christiansborg blandt Agoras debattører, som dog alle efterlyser større åbenhed om arbejdet.

Agora

Af Sofie Flensburg | [email protected]

De spiser frokost sammen, laver studehandler om historierne og bytter med jævne mellemrum også job. Forholdet mellem politikere, journalister og spindoktorer er historisk tæt, lyder det enstemmigt fra debattørerne på Agora. Konsekvensen er, at faggrupperne underminerer hinandens troværdighed, siger blandt andre konsulent i Holm Kommunikation, Mathias Holm Pedersen.

”Sammenblandingen, hvor jobbet på en politisk redaktion bliver et naturligt skridt på karrierestigen til en stilling som spindoktor, og hvor man problemfrit kan flytte fra den ene til den anden side af diktafonen og tilbage igen, kan på sigt medføre, at aktørerne saver den troværdigheds-gren over, som de selv sidder på,” siger han. Han peger på større åbenhed om det politiske arbejde som en måde at genopbygge befolkningens tillid på, der ifølge undersøgelser er absolut lavest til netop de tre faggrupper.

Tidligere spindoktor for De Konservative, Frank Korsholm, mener derimod, at spindoktorerne har et dårligere ry, end de fortjener.

”Min holdning som gammel spindoktor er, at diskussionen om spindoktorer er ude af proportioner. Det er i hvert fald min oplevelse, at spindoktorer altid opererer inden for rammerne af god embedsmandsskik og altid på ministerens mandat,” siger Frank Korsholm, der tidligere var særlig rådgiver for daværende sundhedsminister Jakob Axel Nielsen (K). Han mener, at ‘det er en falliterklæring af journaliststanden og andre, hvis de synes, at spindoktorerne har fået for stor magt over medierne og den offentlige holdning.’

Etiske retningslinjer

Næstformand i Dansk Journalistforbund (DJ), Lars Werge, der både organiserer journalister og kommunikations- og presserådgivere, er enig i, at debatten i kølvandet på politiske skandaler har det med at overdrive spindoktorernes indflydelse. Men han mener samtidig, at de dårlige troværdighedsmålinger må give anledning til, at branchen kigger kritisk på sig selv.

”Internt arbejder DJ netop i disse måneder med at udvikle vejledende etiske retningslinjer for kommunikation – akkurat som man har de vejledende etiske retningslinjer for god presseskik. Kun gennem ordentlig varedeklaration kan man efter vores mening udvikle og fastholde respekten for fagene også mellem fagene. Men den samme opfattelse af betydningen af en tydelig varedeklaration var måske ønskelig fra mediehuse, politiske partier, ministerier og andre instanser, der bruger nuværende og tidligere journalister og kommunikatører?” skriver han.

Mening fremfor taktik

Også politikerne bør stoppe op og tage ansvar for, hvordan politikken formidles, mener regionsrådsmedlem, Claus Warming (V).

”Vi politikere skal forstå, at hvis vi ikke formår at sige tingene, som de er og i stedet pakker tingene ind, vil det betyde, at lysten til at forstå, ytre, og tage stilling til aktuelle problemstillinger kan få trange kår hos kommende generationer. Jeg mener, vi skal evne at få debatten og dialogen ned på jorden igen. Vi skal sige det, vi mener, og ikke hvad der er taktisk godt at sige,” skriver han.

Andet

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet