Aarhus sløjfer besparelse på børnepasning

De ekstra penge til dagsinstitutionerne går i Aarhus til at undværge besparelser på området. Nye penge er der ikke mange af i 2013

ØKONOMIAFTALE 2013

Af Kim Rosenkilde Nielsen | [email protected]

I Aarhus kommer der flere børn. Alligevel tilføres området ifølge BUPL ikke ekstra midler med næste års budget. Det på trods af at kommunen får 28,8 ud af regeringens 500 mio. kr. ekstra til dagpasning i 2013.

I budgetforliget for 2013, der skal vedtages på torsdag, fremgår det, at kommunen har besluttet at sløjfe en besparelse på 21 mio. Der kommer ikke flere penge til området, udover det, der knytter sig til det stigende børnetal.
Alligevel mener kommunens børne- og ungerådmand Kristian Würtz (S), at kommunen lever op til de politiske intentioner, regeringen bandt i halen på de ekstra 500 mio. kr.

- Jeg anser bestemt intentionerne i regeringsaftalen for opfyldte. Dagpasningsområdet er frihold for besparelser i budgettet, selv om budgettet samlet indeholder reduktioner for mere end 150 mio. kr. Vi friholder området for de forudsatte besparelser på 21 mio. kr. og så tilføres der yderligt til dagpasningsområdet i takt med, at der kommer flere børn, siger Kristian Würtz.

Men de højere udgifter til dagpasningen på grund af det stigende børnetal lå vel allerede fast, før Aarhus fik de her ekstra midler. Så det ser jo ikke ud som om, at de knap 30 mio. kr. fra regeringen bliver lagt oven i jeres forbrug?

- Med det her budgetforlig vil det også være sådan i årene, der kommer, at der afsættes flere penge i takt med, at der kommer flere børn. Det er ikke gudsgivent, at det skal være sådan, men det har vi prioriteret i et budget som i øvrigt har været stram, siger Kristian Würtz.

I 2013 tilføres området ifølge budgetforliget 14 mio. kr. for at modsvare det stigende børnetal. Det stiger til 97 mio. kr. i 2016.

Børn & unge

Økonomi

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet