80 millioner til telemedicin

Der følger 80 millioner kroner med regeringens nye handlingsplan for udbredelse af telemedicinske løsninger

Af Redaktionen | [email protected]

I fremtiden skal langt mere af behandlingen af kronisk syge foregå i patientens eget hjem. Det mener både kommuner, regioner og regeringen, der som del af økonomiaftalen har afsat 80 millioner kroner til udbredelse af telemedicin.

- Telemedicinske løsninger giver borgerne mulighed for at blive hjemme i trygge rammer frem for at tage på sygehuset til hyppige, men ofte simple kontroller, siger sundhedsminister Astrid Krag (SF).

Som del af handleplanen skal hjemmesygeplejersker landet over nu til at tage billeder af ofte meget smertefulde sår - typisk knyttet til diabetes - og sende dem tilsårlægen på sygehuset. Den ændrede praksis kan ifølge sundhedsministeriet afkorte behandlingstiden med 30 procent og spare samfundet for i omegnen af 300 millioner kroner om  året.

Også inden for psykiatrien vil man i de kommende år eksperimentere med telekommunikation.

KL glæder sig over udsigterne til at udvikle de telemedicinske systemer.

- Telemedicin er en vigtig forudsætning for, at vi kan løse flere opgaver mere effektivt og tæt på borgerne. Nu er det afgørende, at vi får givet de medarbejdere, der kommer i borgernes hjem, et kompetenceløft, så de er rustet til at løse de opgaver, der er afledt af teknologien, siger formand for KL's Social- og Sundhedsudvalg,  Anny Winther (V).

Handlingsplanen er et initiativ under Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011 til 2015, den er finansieret via Fonden for Velfærdsteknologi. Resultaterne vil indgå i regeringens kommende digitaliseringsreform af velfærdsområderne.

sf

Andet

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet