760 km vej som funktionsudbud

Mariagerfjord har lavet Danmarks største funktionsudbud målt på vejstrækning. Mere præcist 760 kilometer vej. 

Tema: indkøb

Af Sine Riis Lund | [email protected]

Tidligere lavede Mariagerfjord udbud for et år af gangen. Her blev det nøje beskrevet, hvilken belægning henholdsvis Mosevej og Kærvej skulle have. Foreløbigt er det slut for 760 kilometers veje i kommunens landdistriktsområder. 

Mariagerfjord har indgået en 15-årig kontrakt med Munck Asfalt A/S, og firmaet har udstrakt frihed til selv at disponere over fremgangsmåden. Håbet er at få lidt mere for samme penge.

”Hvis vi lader asfaltfirmaerne selv styre det, så de kan prøve produkter af og komme tidligt i gang om foråret, inden ordrerne normalt indløber, så skulle det gerne komme os til gode i form af lavere priser,” siger ingeniør Hans Gro Hansen fra Park og Trafik.

Regler for revner

Kravene til funktionen er imidlertid klare. Mariagerfjord har for eksempel opsat procentsatser for, hvor mange lapper, sporkøringer og revner bestemte typer veje må have.

Til gengæld stiller kommunen eksempelvis ikke krav til, hvilken type belægning der skal være. 

Nogle beregninger siger, at kommunen med sit funktionsudbud kan få udlagt 25 procent mere asfalt for de samme penge. Om det bliver udfaldet i sidste ende, må Mariagerfjord dog endnu vente lidt over 13 år på at finde ud af.

Økonomi

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet