5 skarpe til Frank Jensen

Frank Jensen (S), overborgmester, Københavns Kommune

Etiske investeringer

Af Niels Krogh Søndergaard | [email protected]

Hvor længe vil I fortsætte samarbejdet med G4S, som Europa-Parlamentet i april valgte at droppe kontrakten med?

”Vi har undersøgt, hvorvidt det er muligt for kommunen at opsige samarbejdet med G4S på baggrund af G4S’ mulige overtrædelser af menneskerettighederne i forbindelse med selskabets aktiviteter på den besatte Vestbred. Imidlertid er der hverken i kontrakten, udbudsbetingelserne eller de gældende udbudsregler et juridisk grundlag, som berettiger kommunen til at ophæve kontrakten på grundlag af et koncernforbundet selskabs aktiviteter på Vestbredden.”

Bør det offentlige ikke gå foran som det gode eksempel og skære sine bånd til virksomheder, der dokumenteret bidrager til at bryde FN's folkeret?

”Jo. Og i København har vi en stram investeringspolitik, som lever op til både FN's og EU's krav. Kommunens investeringsforening har allerede ekskluderet tre selskaber på grund af overtrædelser i de besatte områder. Det gælder Africa Israel Investments Ltd., Danya Cebus og Elbit Systems Ltd. Nu vil vi kontakte vores investeringsforening med henblik på, om flere selskaber skal ekskluderes.”

Men hvis I er så bevidste om jeres investeringer, hvorfor har I så over 12 millioner kroner investeret i de virksomheder Danwatch kritiserer?

”Det er i praksis nærmest umuligt for en kommune, som København at foretage en udførlig vurdering af en meget lang række firmaers ageren. Det er for eksempel meget svært at vurdere, om en leverandør kun sælger beton til lovlige bygninger og ikke til ulovlige bosættelser på Vestbredden. Derfor er det i praksis kommunens investeringsforening, der vurderer, hvilke firmaer der skal på negativlisten på basis af information, research og rådgivning fra det uafhængige internationale screeningselskab, Ethix SRI Advisors.”


Overborgmester Frank Jensen (S) ønskede ikke at stille op til et interview. Ovenstående svar er derfor sendt skriftligt.

Andet

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet