41.996 kroner for en pc

På Fritidshjemmet Nord må børnene spise gulerødder i stedet for frugt på grund af de høje pc-priser i Københavns Kommune. 

IT

Af Emil Ellesøe Ditzel | [email protected]

Gerda Mickelsen er leder af Fritidshjemmet Nord på Østerbro. Hun har været ansat 30 år i kommunen, og hun har aldrig klaget til sine overordnede. Men nu mener hun, at det er hendes ansvar som leder at gøre noget. Problemet er de priser på it, som institutionerne er forpligtet til at betale til Københavns Kommunes Koncernservice.

“Jeg kan ikke forstå, hvorfor vi skal betale 42.000 kroner for en pc, som vi kan finde på nettet til 6.100 kroner. Vores it-behov er meget begrænsede. De høje priser betyder, at vi skal finde pengene andre steder i vores budget, og så får børnene gulerødder i stedet for bananer og æbler,“ fortæller Gerda Mickelsen.

Hun har derfor skrevet et brev til overborgmester Frank Jensen (S), børne- og ungdomsborgmester Anne Vang (S) og de administrerende direktører i de to forvaltninger, hvor hun slutter af med at konkludere:

“Vi finder det alvorligt bekymrende, at 15 procent af institutionens budget til øvrige udgifter tilfalder it fra Koncernservice. Penge som i stedet kunne bruges til kerneopgaven - nemlig børnene, deres udvikling og den pædagogiske kvalitet i dagligdagen.“

Bedre og billigere

Koncernservice blev oprettet i 2006 af Københavns Kommune for at samle og effektivisere en række administrative opgaver som økonomi og it. Visionen hedder, at det skal være bedre og billigere. It-afregningen fungerer således, at hver kontor og institution betaler en årlig udgift per pc, der så inkluderer alt fra support til sikkerhed. Gerda Mickelsen betalte i 2009 12.717 kroner for bærbare computere på sit kontor. Med en afskrivning på 3,3 år giver det ifølge hendes brev en samlet stykpris på 41.966 kroner.

“Faktum er, at det har betydet øgede udgifter til daginstitutionerne på it. Velfærden bliver ringere, men den kritik har været undertrykt i kommunen, fordi Koncernservice er et politisk prestigeprojekt,“ siger Jan Hoby, der er næstformand i Landsforeningen af Socialpædagoger (LFS), som organiserer mange af kommunens daginstitutionsledere.

Langt fra ambitionen

En lignende kritik kommer fra formanden for Skolelederforeningen i København.

“Den generelle holdning er, at der i hvert fald er meget langt til ambitionen om at blive billigere og bedre. Udgifterne på de københavnske skoler til it er steget meget efter overgangen til Koncernservice,“ fortæller Axel Bech, der selv er skoleinspektør på Øster Farimagsgades skole.

I Børne- og Ungdomsforvaltningen oplyser kontorchef på Center for Informatik, Karl-Erik Andersen, at både skoler og daginstitutioner er blevet kompenseret for deres ekstra udgifter ved overgangen til Koncernservice, og at kompensationen står beskrevet i budgetvejledningen. Men det giver Jan Hoby fra LFS ikke meget for:

“Sådan en budgetvejledning er meget taknemmelig at skrive, og det er bestemt ikke nogen garanti for gennemskuelighed i budgettet.  Vores opfattelse er, at institutionerne ikke er kompenseret ordentligt for it-udgifterne. Vi har bedt BUF om at se dokumentation for den kompensation, men den har vi ikke fået,“ siger Jan Hoby.

Forstår godt overraskelse

Hos Koncernservice kan man umiddelbart godt forstå, at ansatte i Københavns Kommune er overraskede over priserne på it:

“Over 12.000 kroner lyder måske af meget for en bærbar pc, men det skyldes, at folk ikke er opmærksomme på alle de omkostninger, der er. Selve pc’en er en af de mindste poster. Inkluderet i prisen er blandt meget andet mulighed for udskrivning, software, support og sikkerhed på kommunens servere, som er meget vigtig. Institutioner forestiller sig ikke at det løber op i så mange penge, men det er fordi omkostningerne per computer tidligere har været fordelt. Vi synliggør dem bare, sådan at der kommer en gennemskuelighed i priserne, og det er vi blandt de eneste kommuner i Danmark til at gøre,“ fortæller Christian Braad, der er økonomichef i Koncernservice.

It

Social & sundhed

Økonomi

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet