3F: Kommuner misbruger GPS-overvågning

GPS'er gør i stigende grad arbejdsgangene mere effektive hos landets vej- og parkafdelinger. Men logning bliver brugt i afskedigelsessager og skaber mistillid, mener 3F

OVERVÅGNING

Af Lærke Cecilie Lindegård | [email protected]

GPS-teknologi gør hverdagen smidig og effektiv. Sådan lyder begrundelsen fra lederne i kommunernes vej- og parkafdelinger, der i stigende grad placerer teknologien i biler, traktorer, sneplove og andre køretøjer, som de ansatte bruger i arbejdet. Dermed kan ledelsen følge med i, hvor maskinerne har været og regne på, hvordan arbejdet kan tilrettelægges bedre.

Men teknologien bliver også misbrugt til at kontrollere medarbejdere, oplyser 3F, der har været inde over flere personsager, hvor GPS-logning har været brugt som understøttende dokumentation fra arbejdsgiverens side. Det fortæller Hanne Gram, der er forhandlingssekretær i 3F.

- Vi ser desværre, at man bruger teknologien i negativ forstand, og det gælder blandt andet i afskedigelsessager.

Hanne Gram har for nyligt ført en 'grim' sag mod en kvindelig tillidsrepræsentant i en kommune, hvor kommunen brugte data-beviser fra GPS'en i hendes bil til at underbygge grundlaget for afskedigelse. Blandt andet argumenterede kommunen med, at kvinden på et tidspunkt havde befundet sig et andet sted end hun havde til opgave, at hun en dag havde kørt en omvej til og fra en arbejdsopgave, og at hun havde holdt en frokostpause i sit hjem frem for på materialegården.

Dræber initiativer
Sagen med tillidsrepræsentanten er blot én ud af omkring 10 personsager, som 3F indenfor de sidste to år har været involveret i. Det oplyser fagforbundets næstformand i den offentlige gruppe, David Gibson, der er i kontakt med tillidsrepræsentanter for de kommunale specialarbejdere.

Han anfægter ikke den stigende brug af GPS'er som arbejdsredskab, hvilket kan være både udviklende og brugbart til dokumentation internt såvel som eksternt - eksempelvis har flere kommuner indført BUM-modeller, hvor kommunen både er bestiller af og udfører af en opgave, hvilket fordrer en del dokumentation hos myndigheden selv. Men konflikten opstår, når systemerne bliver anvendt forkert, pointerer David Gibson.

- Uvilkårligt medfører det her problemer, fordi det nemt skaber mistillid på en arbejdsplads. En ansat kan ofte få brug for at omstrukturere sin dag, mens arbejdet skrider frem, og hvis han så kører et andet sted hen end aftalt, kan der komme uenigheder mellem lederen og den ansatte.

Han advarer mod, at hensigten om hurtigere arbejdsgange risikerer at få den modsatte virkning.

- Når du indfører for meget overvågning, og bruger det for meget til kontrol, så dræber du alle de små initiativer, den enkelte arbejdstager kan eller vil tage af sig selv, siger han.

David Gibson peger blandt andet på Nordfyns Park- og Vej, som pragteksemplet på god omgang med GPS'erne. Her kan alle – medarbejdere såvel som ledere – følge med i, hvor alle befinder sig i løbet af arbejdsdagen, og ledelsen har meldt en klar politik ud om, at disse data aldrig vil blive brugt som redskab til disciplinære forhold mod en medarbejder.

Kimen til tillidsbrud
Peter Lauritsen, der er lektor i informationsvidenskab på Aarhus Universitet, understreger, at udfordringerne med GPS-logning i køretøjer afspejler en generel problemstilling i teknologi: Balancen mellem effektivisering og kontrol. Han mener derfor, at grundig kommunikation om formålet er essentiel.

- Man skal man virkelig være klar i mælet om, hvordan man vil bruge de teknologier, man indfører, og de data de genererer. For det er klart, at hvis man har sagt, at målet med en teknologi er at effektivisere en rute for fejemaskinerne, og man så bruger de her data til noget andet, så er det kimen til en rigtig dårlig stemning eller et direkte tillidsbrud.

 

Andet

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet