32 kommuner brød udbudsloven

Ifølge de foreløbige konklusioner har næsten alle de kommuner, som Konkurrencestyrelsen undersøger for ulovlige aftaler med KMD, brudt udbudsreglerne. Det bekræfter KMD over for Kommunen.

Af Emil Ellesøe Ditzel | [email protected]

Flere kommune-aftaler med KMD vil sandsynligvis blive erklæret ulovlige af Konkurrencestyrelsen. Styrelsen fremlægger snart den endelige afgørelse, men ifølge Kommunens oplysninger er den foreløbige konklusion, at stort set alle de undersøgte kommuner har brudt udbudsloven. Det bekræfter KMD:

"Konkurrencestyrelsen var ude og undersøge 34 kommuner, hvoraf de 32 har fået påpeget, at de burde være gået i udbud," siger Karen Nielsen, der er salgs- og marketingsdirektør i KMD, til Kommunen.

De foreløbige konklusioner er blevet sendt i høring i de respektive kommuner og KMD har haft en løbende dialog med dem.

"Vi følger med for at vide om vi skal mande op til det arbejde, der ligger forude. Vi har haft en dialog med kommunerne som har orienteret os om, at de forventer at skulle gå i udbud," fortæller Karen Nielsen.

Frygt for udbudskrig
Som beskrevet i forrige nummer af Kommunen kan et nyt EU-direktiv betyde, at samtlige af de ulovlige kontrakter kan blive annulleret. Men KL tror ikke, at det behøver at komme så vidt.

"Vi forventer, at der vil ske det, at kommunerne selv vil bringe orden i sagerne og gå i udbud i en eller anden form. Lige nu arbejder vi på en model, hvor de kan gå i udbud sammen, hvilket vil gøre det lettere for både kommuner og leverandører. Om der så kommer klagesager efter 1. juli, hvor det nye direktiv træder i kraft, har vi ingen forudsætning for at vide," siger Michael Hald, der er konsulent i KL.

Han påpeger, at det er vigtigt, at man finder en fornuftig løsning.

"Hvis alle kommuner går i individuelle udbud på samme tid, har vi et problem på leverandørsiden, der lige pludselig skal forholde sig til 30-40 tilbud på samme tid. Det er stort arbejde at lave et udbud. Vil det være muligt at lave så mange på en gang? Og kan kommunerne få det de gerne vil have? Det er vi lidt bange for," siger Michael Hald til Kommunen.

KMD er i gang med at forberede sig.
"Vi vil dedikere flere personer til at sidde og arbejde med de kommende udbud og det bliver et stort ressourcetræk både for os og kommunerne," siger Karen Nielsen.

Gratis golfture

Konkurrencestyrelsens har aldrig før undersøgt så mange kommuner i den samme sag. Konkret har undersøgelsen gået på, om kommunerne har brudt udbudsreglerne ved indkøb af løn- og personalesystemer. I stedet for at sende ordrerne i udbud, har de købt systemerne direkte af KMD, selvom ordrerne oversteg minimumsgrænsen for, hvornår noget skal i udbud.

Sagerne har fået meget fokus, fordi en række kommunaldirektører og politikere fra de pågældende kommuner har modtaget koncertbilletter og golfture gratis af KMD.

Andet

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet