300 millioner til den nære sundhed

KL´s formand er godt tilfreds med økonomiaftalen, som giver kommunerne mulighed for at føre nogle af planerne for det nære sundhedsvæsen ud i livet.

Økonomiaftale

Af Redaktionen | [email protected]

Kommunernes serviceramme bliver løftet med 800 millioner kroner næste år, og det betyder blandt andet, at kommunerne kan gå i gang med at forbedre forebyggelse og hverdagsrehabilitering for ældre samt indsatsen over for kronikere f.eks. diabetes, KOL og hjerteproblemer. Der vil blive udarbejdet kliniske retningslinjer, som skal understøtte gode patientforløb og effektive arbejdsgange. Der er afsat 300 millioner kroner til at gå i gang.

- Vi kom med et ambitiøst udspil for den nære sundhed i foråret, og det har regeringen nu kvitteret for ved at øge vores finansiering til bl.a. at hjælpe kronikere med diabetes og KOL og de nye opgaver til f.eks. at sygeplejersker kan tage over med pleje, når patienter udskrives fra supersygehusene. På den måde får borgerne hjælp i deres nærmiljø, og vi kan undgå dyre genindlæggelser, siger Erik Nielsen.

Med økonomiaftalen forpligter kommunerne sig også til et større fokus på evidensbaserede løsninger og en mere systematisk opsamling på afprøvning af nye kommunale initiativer på sundhedsområdet. KL vil desuden blive inddraget i arbejdet med de nationale kliniske retningslinjer, som skal bidrage til en effektiv ressourceudnyttelse ved at understøtte gode patientforløb og effektive arbejdsgange.

Stram men ansvarlig
- Økonomien vil fortsat være stram til næste år, men jeg er rigtig glad for, at vi nu kan gå i gang med at klimasikre kommunerne mod de store oversvømmelser, vi så sidste år, og at vi nu får både anerkendelse og penge til at styrke den nære sundhed. Regeringen har lyttet og er kommet os i møde på de afgørende punkter, ikke mindst at vi får samme økonomi til at levere den service, vi leverer i dag.

Efter lange drøftelser endte serviceudgifterne 800 millioner kroner højere end budget 2012, mens anlægsniveauet er en videreførelse af sidste års aftale.

- Vi har selvfølgelig forståelse for den stramme økonomiske politik og EU-finanspagten, så vi fortsætter en ansvarlig, stram økonomisk linje med plads til afgørende investeringer i klima og sundhed, siger Erik Nielsen.

Aftalen prioriterer desuden klimatilpasning og miljøforbedringer højt på kommunernes budgetter. Den slår også fast, at kommunerne har ansvaret for, at ledige kommer i beskæftigelse.

Andet

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet