2012-skatten bekymrer Trøjborg

Der er udsigt til en kommunal skattestigning på samlet 140 millioner for budget 2012 - aftalen med regeringen lyder på nul.

Valg 2011

Af Morten Uhrenholdt | [email protected]

Efter at borgmestrene i sidste uge drøftede de 98 foreløbige budgetter for 2012, tegner der sig udsigt til en skattestigning, der overskrider aftalen med regeringen. Aftalen lyder nemlig på, at der samlet set ingen skattestigning må ske. Men de foreløbige udmeldinger lyder på en stigning på samlet 140 millioner. 

Det er ganske få kommuner, der har tanker om at hæve kommuneskatten. Foreløbig er der kommet signaler fra Lemvig, Frederikshavn og Norddjurs. Omvendt har KL-formand Jan Trøjborg (S) ikke hørt nogen signaler fra kommuner, der omgås med planer om at sænke skatten.

Set i lyset af, at aftalen mellem KL og regeringen omfatter omkring 230 milliarder, så er en skattestigning på 140 millioner et nærmest mikroskopisk beløb. Alligevel giver det rynker i panden hos Trøjborg.

Tungtvejende grunde

”Det ser rigtig svært ud,” siger han flere gange, da dknyt spørger til den beskedne skattestigning. Og dermed signalerer han, at de kommuner, der agter at sætte skatten op, har tungtvejende grunde til det. Og omvendt er der ingen udsigt til nogen form for tilgivelse fra statsmagtens side.

Dertil kommer de alvorlige sanktioner mod kommuner, der trodser økonomiaftalenaftalen og hæver skatten.

En sådan synder skal aflevere 75 procent af provenuet af en skattestigning til staten det første år, de næste to år 50 procent. og det fjerde år 25 procent.

”Det bliver rigtig svært,” gentager Jan Trøjborg.

Når talen falder på budget-udsigterne i øvrigt, er Trøjborg langt mere optimistisk, og han forventer ikke kritik fra Christiansborg af, at kommunerne nu for andet år i træk bremser op i serviceudgifterne - mere end aftalt med regeringen. For indeværende år drejer det sig om 1,2 milliarder og for 2012 tegner det til at blive to milliarder.

For 2012 gælder så, at beløbet modsvares af, at kommunerne opererer med at bruge tilsvarende mere på anlæg. 

”Jeg synes, at man må anerkende, at kommunerne har vist stor økonomisk ansvarlighed og gennemfører en meget omfattende omlægning af økonomien. Og i den forbindelse har det simpelthen været nødvendigt, at spare så meget på serviceudgifterne,” siger KL-formanden.

Økonomi

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet