2 års ventetid på alkoholrådgivning

I København alene venter 630 børn og unge på hjælp til i at tackle forældrenes druk

Terapi

Af Sofie Flensburg | [email protected]

Hvert år hjælper frivilligorganisationen TUBA mere end 1500 københavnske børn fra alkoholramte familier, men behovet er langt større. Derfor må TUBA meddele dem, der henvender sig, at der er en ventetid på to år.

- Cirka hvert tiende barn lever i familier, hvor forældrene har alkoholmisbrug. Men der er meget få tilbud til de dem. Man fokuserer på forældrenes rettigheder og ikke på børnenes ret til at have en tryg opvækst, siger landsleder Henrik Appel Esbensen.

Han forklarer, at TUBA på grund af færre satspuljemidler og den øgede interesse i år kommer til at mangle yderligere 11 millioner kroner.

Mellem to stole
Sundheds- og Omsorgsborgmester i København Ninna Thomsen (SF) er ikke tilfreds med de lange ventetider.

- Det er ikke godt nok. Vi bliver nødt til under budgetforhandlingerne at se på, hvordan vi kan lave en behandlingsgaranti for de her børn, siger hun.

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har selv udløst en del af de stigende henvendelser på grund af en kampagne om alkoholmisbrug i efteråret.

- Kampagnen betød, at ventelisten blev endnu længere. Sundhedsforvaltningen stod for den, men den slog ud i Socialforvaltningen (som står for finansieringen af TUBA, red.). Det er den måde TUBA hele tiden falder mellem forskellige stole, siger Henrik Appel Esbensen.

Kampagnens succes peger også på, at der er langt flere, der har behov for hjælp, men ikke selv opsøger den.

- Mange børn når slet ikke frem til TUBA. Måske føler de, at de kan klare sig selv fordi de har vænnet sig til en forvirret og utryg tilværelse. Måske ved de ikke, hvor de skal henvende sig, siger Henrik Appel Esbensen.

TUBA har i alt 11 afdelinger landet over og er typisk finansieret 50 procent af kommunerne og 50 procent af satspuljemidler.

Andet

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet