dknyt
doi
dkindkob
dkstillinger
dkteknik
dksocial
dksundhed

140 millioner har givet 38 psykiatriske sengepladser

140 millioner har givet 38 psykiatriske sengepladser

Samtlige satspuljemidler til flere sengepladser i psykiatrien er blevet udnyttet, hvilket har givet 38 nye pladser i regionerne. Men det er langt fra nok, mener Landsforeningen SIND, der stadig oplever sindslidende, der ikke får ordentlig behandling

Det kræver abonnement at læse denne artikel.

Psykisk syge, der ikke kan blive indlagt, og patienter, der bliver udskrevet for tidligt.

Interesseret i et abonnement? – klik her

ANDRE ARTIKLER
Kommunen.dk

Redaktion Aarhus
Mejlgade 48 C, st. tv.
8000 Aarhus C

Redaktion København
Christiansborg, lok 3.044
1240 København K

Administration
Havnebryggen 5
3740 Svaneke
+45 46 35 33 43

Annoncesalg
+45 51 92 24 37

CVR: 31 88 59 57

Pressenævnet
DK Medier er fællesnavnet for nyhedstjenesterne Kommunen.dk og DK Nyt samt en lang række fagportaler
DK Medier