140 millioner har givet 38 psykiatriske sengepladser

Samtlige satspuljemidler til flere sengepladser i psykiatrien er blevet udnyttet, hvilket har givet 38 nye pladser i regionerne. Men det er langt fra nok, mener Landsforeningen SIND, der stadig oplever sindslidende, der ikke får ordentlig behandling

Sengemangel

Af Morten Munkholm | [email protected]

Psykisk syge, der ikke kan blive indlagt, og patienter, der bliver udskrevet for tidligt.

Efter længere tids debat, valgte et bredt flertal i Folketinget i 2011 at afsætte 140 millioner kroner fra satspuljen til flere sengepladser i psykiatrien frem mod 2015.

Og det har nu udmøntet sig i 38 sengepladser, viser et svar til Folketingets Sundhedsudvalg, der samtidig slår fast, at samtlige midler er udmøntet rundt om i regionerne.

- Det er glædeligt, at pengene er kommet ud og arbejde. Det var jo det, der var meningen med at sætte pengene af, at der skulle komme flere sengepladser, siger psykiatriordfører i Venstre, Jane Heitmann.

Men hos Landsforeningen SIND er der knapt så stor tilfredshed med antallet af nye sengepladser.

- 38 pladser er slet ikke nok. Vi kan stadigvæk se, at der er nogen, som har brug for indlæggelse, som ikke kan få lov til at blive indlagt. Og der er nogen, der bliver udskrevet, før de er klar til det. Så konklusionen må være, at der fortsat ikke er pladser nok, siger formand Knud Kristensen.

 

Ambulant behandling er det nye sort

Der var ikke sat mål for, hvor mange nye sengepladser de 140 millioner satspuljekroner skulle give, og derfor vil Jane Heitmann ikke slå sig fast på, om 38 er nok.

- Det kommer meget an på, hvem man spørger. Der er nogen, der i høj grad efterspørger flere sengepladser, mens andre dele af psykiatrien ikke mener, det er sengepladser, men noget andet pengene skal bruges på for at løfte psykiatrien, siger hun.

Og den indstilling kender Knud Kristensen kun alt for godt.

- Blandt psykiatere er der kommet en holdning om, at de hellere vil behandle folk ambulant end ved at indlægge dem. Det opfattes simpelthen som umoderne at satse på indlæggelsespsykiatri, siger han og peger på, at det er en uholdbar tankegang.

- Det nytter ikke noget, at fordi man hellere vil bruge en anden metode, så siger man: I kan ikke få lov til at være indlagt. Det duer ikke, for der er simpelthen folk, der dør af det for at sige det ligeud, siger Knud Kristensen, som dog ikke vil sætte tal på, hvor mange ekstra senge, der skal til.

- Vi kan ikke sige præcist, hvor mange senge der skal bruges. Men vi kan klart se, at der mangler sengepladser, slår han fast.

 

Ingen udsigt til flere investeringer

På trods af et ønske om at investere langt mere i psykiatriske sengepladser, ser det dog ikke ud til at være opprioriteret i de nuværende satspuljeforhandlinger.

- Tilbagemeldingerne fra regionerne var, at man kunne få dobbelt så meget behandling ved at sende specialisterne ud til patienterne til glæde for den enkelte patient og for samfundsøkonomien som helhed, sagde Astrid Krag i slutningen af oktober til Ekstra Bladet.

Og fra Venstres Jane Heitmann står det heller ikke øverst på ønskelisten at få flere sengepladser, når nu der i 2011 blev sat 140 millioner kroner af.

- Kardinalpunktet for blå blok er, at der bliver lavet nogle regionale mål for nedsættelse af tvang i psykiatrien. Det undrer os meget, at Sundhedsministeren ikke vil være med til det, når det netop er en af anbefalingerne fra hendes psykiatriudvalg, siger hun.

 

 

Nye sengepladser i regionerne:

Region Hovedstaden: 8 (43,4 mio. kr. bevilget)

Region Sjælland: 7 (20,2 mio. kr. bevilget)

Region Syddanmark: 6 (29,1 mio. kr. bevilget)

Region Midtjylland: 11 (31,3 mio. kr. bevilget)

Region Nordjylland: 6 (15,9 mio. kr. bevilget)

Kilde: Svar til Folketingets Sundhedsudvalg

Social & sundhed

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet