dknyt
doi
dkindkob
dkstillinger
dkteknik
dksocial
dksundhed

11 klagesager over Natura 2000-plan afvist

11 klagesager over Natura 2000-plan afvist

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse i 11 sager, hvor lodsejere havde klaget over miljøministerens vedtagelse af den statslige Natura 2000-plan

Det kræver abonnement at læse denne artikel.

Alle 11 sager om Natura 2000-planen er blevet afvist af Natur- og Miljøklagenævnet. De er afvist, fordi fordi emnerne i klagerne ikke er omfattet af klageadgangen i miljømålslovens § 53 om planens tilvejebringelse. Det skriver Natur- og Miljøklagenævnet i en pressemeddelelse.

Interesseret i et abonnement? – klik her

ANDRE ARTIKLER
Kommunen.dk

Redaktion Aarhus
Mejlgade 48 C, st. tv.
8000 Aarhus C

Redaktion København
Christiansborg, lok 3.044
1240 København K

Administration
Havnebryggen 5
3740 Svaneke
+45 46 35 33 43

Annoncesalg
+45 51 92 24 37

CVR: 31 88 59 57

Pressenævnet
DK Medier er fællesnavnet for nyhedstjenesterne Kommunen.dk og DK Nyt samt en lang række fagportaler
DK Medier