100 mio. kr. til sociale indsatser

Den politiske aftale om opfølgning på kommunalreformen forventes at føre til lånepulje til nye specialiserede indsatser

KOMMUNALREFORM

Af Kim Rosenkilde Nielsen | [email protected]

Et samlet Folketing indgik i går en aftale om opfølgning på kommunalreformen med mindre justeringer i regionernes og kommunernes opgavevaretagelse.

Det præcise indhold i opfølgningen er ikke fastlagt som lovtekst, men partierne er enige om rammerne for de kommende lovændringer.

Udover en reduktion af sundhedsaftalerne fra 98 til 5, så er de væsentlige omdrejningspunkter genoptræning og den sepcialiserede sociale indsats.

Genoptræning
På det første punkt er der lagt op til, at sygehusene skal have større indflydelse på de genoptræningsplaner kommunerne arbejder efter i indsatsen for patienter med komplekse rehabliteringsbehov.

Specialisering
For at modvirke yderligere afspecialisering på det sociale område skal Socialstyrelsen have ansvaret for at koordinere og sikre, at der udbydes de nødvendige højt specialiserede tilbud.

Styrelsen skal have kompetence til at pålægge kommuner at oprette særlige tilbud. Dette vil dog kun kunne ske 'undtagelsesvist'.

Herudover skal Socialstyrelsen i samarbejde med Børne og Undervisningsministeriet i forhold til specialundervisning.

Frem ad rettet skal kommuner kun kunne overtage regionalt drevne tilbud hver fjerde år.

100 mio. kr.
For at understøtte etableringen af opbygningen af nye højt specialiserede tilbud på socialområdet vil partierne drøfte oprettelsen af en kommunal lånepulje på 100 mio. kr.

Der er enighed om, at initiativer skal holdes inden for de allerede gældende økonomiske rammer. Dermed er der ikke umiddelbart lagt op til at have anlægsloftet tilsvarende.

Miljøgodkendelser
På miljøområdet flyttes godkendelse af deponeringsanlæg og kompetencen til at udstede godkendelser af råstofudvinding fra kommunerne til regionerne. Trods protester fra KL.

Ståedne udvalg
For regionerne lægges der endvidere op til, at regionsrådene fra 1. januar 2014 skal have frihed til selv at tilrettelægge en udvalgsstruktur med stående udvalg.
Kommunalreformens banemænd i Venstre, Konservative og Dansk Folkeparti er dog imod dette punkt.

Andet

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet