Ny lederuddannelse blev udvandet efter pres fra KL

Krav fra KL betød, at den nyoprettede offentlige lederuddannelse fik flere og kortere undervisningsforløb til skade for fagligheden, siger kritikere.

Reklame

Af Redaktionen | [email protected]

Efter ønske fra KL omlagde daværende undervisningsminister Bertel Haarder (V) strukturen for de efteruddannelser, der tilbydes offentlige ledere. Og det har underminieret fagligheden, mener flere af de konsulentvirksomheder og uddannelsesinstitutioner, der tilbyder kurser.

 ”Det er fuldstændig vanvittige rammer, man har sat for de her uddannelsesforløb. Man har lavet en pølsemaskine, som man høvler en masse penge ned i uden at få noget ud af det,” siger Allan Holmgren, der er direktør for konsulent- og uddannelsesvirksomheden Dispuk.

Dispuk havde fået godkendt fire kurser til den nye uddannelse, men valgte at trække sine tilbud tilbage, fordi de ifølge Allan Holmgren ikke kunne forsvare det faglige indhold, som uddannelsen gav mulighed for.

Ved oprettelsen af Den Offentlige Lederuddannelse i 2007 ændrede man uddannelsernes struktur. Hvor den tidligere diplomuddannelse bestod af for seks noget længere kurser, skal man nu tage ni kortere forløb, som alle afsluttes med en eksamen.

”Det er svært at få en ordentlig kvalitet ind i kurserne, når forløbene er så korte,” siger Thomas Christensen, uddannelseschef i Ledernes Hovedorganisation. En kritik, der bakkes op fra den største enkeltudbyder af kurser til den nye lederuddannelse, COK.

Nødvendig fleksibilitet

Den nye lederuddannelse var et resultat af trepartsforhandlingerne i 2007. Og både HK/Kommunal og FTF var på det tidspunkt kritiske over for, om man havde valgt en struktur, der sikrede kvaliteten. Ifølge kontorchef Peder Michael Sørensen fra Undervisningsministeriet var de korte moduler da også et ønske fra arbejdsgiverne.

”Det var især et ønske fra KL. Og da der ikke findes saglige argumenter for, hvor langt eller kort et uddannelsesforløb skal være for at have en ordentlig kvalitet, vurderede vi, at det var forsvarligt,” siger Peder Michael Sørensen.

I KL forklarer man ønsket med, at de kortere moduler er lettere at passe ind i ledernes travle hverdag. De er på den måde nødvendige for at sikre, at lederne faktisk kan komme af sted på uddannelse.

Undervisningsminister Tina Nedergaard (V) afviser at udtale sig om kritikken.

HR & uddannelse

Organisation & ledelse

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet