Siden 2010 har Amager Ressource Center handlet ulovligt for mindst 306 mio. kr. Allerede i 2015 fravalgte ledelsen dog at følge et råd fra et konsulenthus om at implementere en central indkøbsfunktion - et fravalg, der ifølge advokatfirmaet Bech-Bruun og revisionsfirmaet Deloitte har været en af hovedårsagerne til, at selskabets ulovlige indkøb ikke er blevet bremset.
Siden 2010 har Amager Ressource Center handlet ulovligt for mindst 306 mio. kr. Allerede i 2015 fravalgte ledelsen dog at følge et råd fra et konsulenthus om at implementere en central indkøbsfunktion - et fravalg, der ifølge advokatfirmaet Bech-Bruun og revisionsfirmaet Deloitte har været en af hovedårsagerne til, at selskabets ulovlige indkøb ikke er blevet bremset.
Foto: Foto: Bax Lindhardt / Ritzau/Scanpix

Undersøgelse: Affaldschefer tillod ‘lemfældig’ indkøbskultur med ‘manglende respekt’ for reglerne

Amager Ressource Center har i årevis haft en lemfældig indkøbskultur, lyder det i en ny undersøgelse, der konkluderer, at selskabets øverste ledelse ikke har prioriteret overholdelse af udbudsreglerne.

de ulovlige indkøb

Af Jens Holm og Tobias Hansen Bødker | [email protected] [email protected]

Ledelsen på direktørgangene hos Amager Ressource Center (ARC) har i årevis haft et så ‘lemfældigt’ forhold til reglerne om udbud, at der er opstået en kultur, hvor det har været helt normal praksis at underskive, godkende og forlænge ulovlige millionkontrakter i strid med udbudsreglerne.

Det fremgår af en fortrolig undersøgelse fra advokatfirmaet Bech-Bruun og revisionsvirksomheden Deloitte, som kommunen.dk har fået adgang til.

Undersøgelsen, der blev bestilt af bestyrelsen efter en række afsløringer i kommunen.dk, har forsøgt at finde svar på, hvordan det kunne lade sig gøre, at et af landets største kommunalt ejede affaldsselskaber, ARC, gennem en lang årrække har købt ulovligt ind for mindst 306 mio. kr.

Både nuværende og tidligere ansatte har blandt andet forklaret advokaterne, at de har været fuldt bekendte med, at ARC er underlagt udbudsreglerne. Omvendt konkluderer Bech-Bruun og Deloitte ifølge undersøgelsen, at den øverste daglige ledelse 'ikke har prioriteret overholdelse af udbudsreglerne'.

Det har ført til, at der “er opstået en kultur, som har betydet en lemfældig behandling af og manglende respekt for udbudsreglerne,” lyder konklusionen.

Ingen kontrol

Flere af hovedkonklusionerne i undersøgelsen, der tirsdag i denne uge er blevet præsenteret for selskabets bestyrelse, er dog langt fra ny viden for ARC’s øverste ledelse.

Allerede i 2015 gennemgik et eksternt konsulenthus ARC’s udbudsprocedurer og foreslog i en undersøgelse af indkøbsorganiseringen, at ledelsen skulle ‘centralisere ansvaret for ARC’s indkøbsfunktion’. Et forslag, som ikke blev fulgt af ARC’s direktion, fremgår det af undersøgelsen, hvor der også står, at idéen om et centralt ansvar tidligere har været drøftet “uden at dette havde resulteret i organisatoriske ændringer”.

Netop direktionens fravalg af en central indkøbsfunktion har ifølge advokaterne været en af hovedårsagerne til, at omfanget af ulovlige kontrakter kunne vokse sig stort.

“Tiltag hertil er ved flere lejligheder blevet fravalgt af den øverste daglige ledelse som følge af ARC’s generelle prioritering af en decentral opgaveløsning og ansvarsplacering.”

Oplysningerne om direktionens fravalg af en central ansvarsplacering går stik imod en forklaring fra den nu tidligere konstituerede direktør og forhenværende energichef, Dan Fredskov, der fratrådte sin stilling tidligere i september som direkte konsekvens af de ulovlige millionindkøb.

Den nu fratrådte topchef forklarede i maj til kommunen.dk, at ARC i 2016 havde “etableret en mere centraliseret og professionaliseret indkøbsfunktion”. I den nye undersøgelse lyder det i stedet, at kontrakter “i vidt omfang” bliver indgået decentralt i de enkelte afdelinger.

“Der har hverken i den enkelte afdeling eller centralt været foretaget efterkontrol af, om indgåede kontrakter skulle have været bragt i udbud, eller af grundlaget for, at dette i givet fald ikke var sket,” står der i undersøgelsen.

Generelt har ARC’s indkøbsafdeling tilsyneladende heller ikke haft meget at skulle have sagt i forbindelse med indkøb.

Ifølge advokaterne har der “ikke været klarhed over indkøbsafdelingens funktion,” ligesom indkøbsafdelingen kun har ageret “sparringspartner” i stedet for at blive inddraget i “komplicerede indkøb”.

Regelbrud for millioner

Et af Danmarks største kommunalt ejede affaldsselskaber, Amager Ressource Center (ARC), har i årevis brudt udbudsloven. Det viser en række dokumenter, som kommunen.dk har fået aktindsigt i.

Selskabet har i strid med reglerne direkte tildelt opgaver, der samlet løber op på mindst 306 mio. kr., til private virksomheder uden udbud.   

Sagen har kostet den nu forhenværende energichef og tidligere konstituerede direktør, Dan Fredskov, jobbet. En lang række af de ulovlige indkøb er foretaget i selskabets Energi-afdeling, hvor Dan Fredskov har været den øverste chef siden 2007. 

Advokatfirmaet Bech-Bruun har tidlgiere udarbejdet en rapport, der dokumenterede, at mere end 59 pct. af alle de indkøb, som advokaterne undersøgte, var indgået i strid med reglerne. Undersøgelsen fra Bech-Bruun og Deloitte er den tredje i sagen.

Samtidig viser en gennemgang, at ARCs ledelse siden 2011 har brugt mere end 2,4 mio. kroner på rejser, julefrokoster, vin og lederseminarer på danske slotte og godser. Der er blandt andet købt mere end 1.400 flasker vin og betalt for julefrokoster med kuvertpriser langt over det tilladte.

Håndbogsløsningen

Det var dog ikke alle konsulenthusets forslag, som ARC’s direktion smed i skraldespanden. Der blev i forlængelse af arbejdet lavet en indkøbsstrategi og en indkøbshåndbog, skriver advokaterne.

Men indkøbshåndbogen har vist sig at være en af den slags bøger, som kan være lidt svær at forstå eller gøre brug af, fremgår det af en lang række interviews med både nuværende og tidligere ansatte fra ARC, som Bech-Bruun og Deloitte har foretaget.

‘Indkøbshåndbogen er i både sin tidligere og sin nuværende udgave blevet betragtet som lidet operationel”‚ lyder det.

Derudover har ledelsen i løbet af 2017 også implementeret kontraktstyringssystemet SOL, som ifølge ARC har været obligatorisk for medarbejderne siden indførelsen i 2017.

Systemet giver ‘ved et enkelt museklik’ visning af, hvilke regler i lovgivningen og ARC's interne regelsæt, der er relevante - og bindende, beskrives det i undersøgelsen.

Men som kommunen.dk tidligere har afsløret, har ARC til trods for det implementerede system også underskrevet og forlænget ulovlige kontrakter i den samme periode, hvor systemet har været i brug og obligatorisk.

Alene i 2017 har affaldsselskabet eksempelvis handlet ulovligt for 7,6 mio. kr. hos Faxe Kalk og Calderys Danmark.

Derudover har ARC også i 2018 forlænget en eksisterende, ulovlig kontrakt med Calderys Danmark. Den nye kontrakt blev dog revet i stykker efter kommunen.dk søgte aktindsigt i dokumenterne.

Energi & forsyning

Indkøb

Undersøgelse

Økonomi

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet