Tre gange så svært at få førtidspension i København

Der er meget stor forskel på de fem største kommuners tildeling af førtidspension. Særligt København skiller sig ud med sine meget få tildelte pensioner. 

Pension

Af Kim Rosenkilde Nielsen | [email protected]

”Københavns Kommune tildeler ikke førtidspension.” Den melding fik Anne Schmidt-Mahler fra flere sagsbehandlere, da hun skulle have afklaret sit sygedagpengeforløb. Det står hun frem og fortæller i denne avis. Og statistikkerne synes at give hende ret. 

Der er godt nok københavnske borgere, som får tildelt førtidspension. Men sammenlignet med landets øvrige storby-kommuner meget få. 

Hver gang der i 2009 blev tildelt én førtidspension per 10.000 indbyggere i København, fik mellem to og tre borgere i både Århus, Odense og Esbjerg førtidspension.  Det følger oven på en årrække, hvor forskellene har været endnu større. 

I 2008 tildelte Århus, Odense og Esbjerg således mellem tre og fire gange flere førtidspensioner end København. Tallene for de første to kvartaler i 2010 viser, at der sandsynligvis ikke bliver rykket ved billedet i år.

Det viser Kommunens beregninger på baggrund af Ankestyrelsens tal.  

I sammenligning med København er Århus ellers ofte blevet kritiseret for at sætte for mange borgere på førtidspension.

”Men når man ser på tallene, så er det ikke os, der ligger højt. Vi ligger nogenlunde på landsgennemsnittet. Tallene synes derimod at vise, at det er København, der skiller sig ud i forhold til de andre store byer i Danmark ved at have markant færre pensionssager,” siger Vibeke Jensen, beskæftigelseschef i Århus Kommune.

3.500 ophobede sager

Alt det skal ses i lyset af, at København i de sidste par år har truffet ekstra afgørelser om førtidspension, fordi man siden 2008 har arbejdet sig igennem en bunke på 3.500 ophobede sager fra de foregående år.

Antallet af klager til beskæftigelsesankenævnene over afgørelser vedrørende førtidspension, viser da, at København giver langt flere afslag. I 2009 blev 588 sager fra København således indklaget for nævnet. For Århus, Aalborg og Esbjerg lå niveauet på omkring 25 klager.

Og hvor København fik næsten 100 afgørelser sendt til genbehandling eller omgjort, så var det tilsvarende tal fra Århus 4.

Direktøren for Københavns Kommunes integrations- og beskæftigelsesforvaltning, Thomas Thellersen Børner, ser dog først og fremmest klagestatistikken som en bekræftelse af, at kommunens praksis følger loven.

”Det, jeg kan konstatere, er, at vi får stadfæstet langt de fleste af vores afgørelser. Det bekræfter mig i, at vi tildeler pensioner svarende til kravene og intentionerne i lovgivningen. Og det er klart, at man ikke får så mange klager, hvis man ikke giver så mange afslag og omvendt,” siger Thomas Thellersen Børner.

Afviser kassetænkning

Ifølge tal fra Arbejdsmarkedsstyrelsen ligger København også lavere end de andre storby-kommuner, når det kommer til andelen af borgere, der får tildelt fleksjob, er på ledighedsydelse eller sygedagpenge. Til gengæld er en større andel af københavnerne under aktivering på kontanthjælp. Det er en bevidst strategi, fortæller Thomas Thellersen Børner.

”Vi har nogle meget klare værdier omkring førtidspension og fleksjob. Det er absolut sidste udvej. Vi gør alt, hvad der står i vores magt for, at også de svagt stillede kontanthjælpsmodtagere, kan komme i retning mod uddannelse og job,” siger Thomas Thellersen Børner.

Han afviser, at der skulle ligge økonomiske overvejelser bag prioriteringen af at holde borgere i aktivering på kontanthjælp - med en høj statslig refusion - frem for at tilbyde førtidspension - en højere ydelse med betydelig lavere refusion.

”Jeg kan fuldstændig afvise enhver spekulation om, at der skulle være kassetænkning i det her. For det første trækker incitamentet i den anden retning. For det andet er det en helt absurd tanke, at vi i direktionen skulle kunne styre vores medarbejderes faglige skøn på den måde,” siger Thomas Thellersen Børner.

Social & sundhed

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet