”Kommuner er nøglen til det hele”

Det kræver en stor kommunal indsats, hvis Danmark skal nå sine klimamål. Formanden for regeringens Klimakommission, Katherine Richardson, forventer ikke at nå helt i mål med frivillighed.

Interview

Af Kim Rosenkilde Nielsen | [email protected]

Efter to et halvt års arbejde udsender regeringens Klimakommission 28. september sin rapport om Danmarks fremtidige klimaindsats. Kommunen har talt med formanden Katherine Richardson og forsøgt at lokke anbefalinger ud af hende før tid. 

Hvordan ser du kommunernes rolle i forhold til at bekæmpe klimaforandringerne?

Vi står overfor en stigende knaphed i mængden af fossile brændstoffer og et behov for at reducere udledningen af drivhusgasser. Det kan man ikke gøre fra Christiansborg. Det skal erhvervslivet være lokomotiv i. Og kommunerne og borgerne skal løfte opgaven. Kommunerne er intet  mindre end nøglen til det hele.

Hvordan er de det?

De er det udførende led. Vores emissioner af drivhusgas kommer fra vores daglige færden, og rammerne for den lægges på det lokale plan. Kommuner skal gøre det interessant for erhvervslivet og enkeltindivider at følge denne her dagsorden. 

Mange kommuner har lavet klimaplaner. Men de stritter i mange forskellige retninger, og det halter med at lade pengene følge ordene. Hvordan forholder du dig til det?

Det er også en konstatering, som vi har gjort. Det er et problem, man møder, når man genopfinder hjulet, og alle skal have deres egen version af det for at være forskellige fra naboen. Konkurrence er godt i mange sammenhænge, men ikke, hvis man får en masse duplikation i systemet, og vi spilder kræfter. I bund og grund synes jeg, det er superspændende, at der er så meget energi og fokus hos i hvert fald nogle kommuner. Men det er bestemt ikke dem allesammen, der synes, det her er en spændende dagsorden. 

Hvordan ser du rollefordelingen mellem kommunerne og staten?

Kommunerne har kontakten til borgerne og kender de lokale forudsætninger, men det må være staten, der er dagsordensættende. 

Vil det ske i form af fælles målsætninger eller krav fra staten?

Det kunne det for eksempel. Men det vil jeg hverken be- eller afkræfte.

Vil der komme anbefalinger om specifikke teknologier, samfundet bør satse på?

Generelt har Klimakommissionen været afvisende overfor ideen om, at vi skulle kunne se i en krystalkugle og udpege vinderne. Vi mener, det er vigtigere at sørge for at stille de nødvendige rammer op, så markedsøkonomien kan udpege de enkelte vinderteknologier. 

Er det, fordi det er for vanskeligt at pege på den rigtige teknologi?

Det er mest, fordi vi er større tilhængere af markedsøkonomi end planøkonomi, og hvis man på forhånd udpeger teknologier, er det ikke sikkert, at man får den mest samfundsøkonomiske model. Når det er sagt, så har vi brugt rigtig meget tid på at prøve at regne ud, hvordan fremtidens energisystem skal se ud nogle årtier frem. Det tror jeg vil være et enormt nyttigt redskab for kommunerne i investeringsøjemed. Det vil jo være rigtig dumt at investere i noget, som ikke ser ud til at ville være bærende i fremtiden.

Kan du løfte sløret for, hvilke retninger I peger i?

Jeg synes, det ville være forkert at gøre det på nuværende tidspunkt.

Kan man se jeres anbefalinger som en samlet ramme eller national strategi, som kommunerne skal leve op til?

Man skal se det som vores bud på, hvordan vi i højst muligt omfang kan få markedsmekanismerne til at lave denne her omdannelse til at komme af med fossilt brændstof. Det er vores bud på, hvad man skal gøre her og nu og de næste 10-15 år. Og det er da klart, at når jeg har identificeret kommuner som et vigtigt led i processen, så vil de ikke gå hus forbi.

Kan man nå hele vejen med frivillighed?

Nej, det kan man nok ikke. Det kan godt være, man bliver nødt til at se på nogle grundforudsætninger for, at kommunerne kan se, at det er i deres egen interesse at bruge mindre energi eller andre former for energi, end de gør i dag. Der er en hel masse kosteffektive energieffektiviseringer, som ikke bliver gennemført. Jeg vil tro, vi bliver nødt til at ændre lidt på rammevilkårene, så det vil være mere indlysende at vælge noget andet, end de er vant til. 

Mener du økonomiske incitamenter til at lave de nødvendige investeringer?

Ja. 

Kunne det for eksempel være særligt fordelagtige lånemuligheder for kommunerne?

Jeg synes ikke lige, vi skal komme med anbefalinger nu. 

Men det kan man ikke udelukke?

Man kan ikke udelukke det, men man kan heller ikke regne med det.

Teknik & miljø

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet