Grønne energisatsninger skal samles

Investeringer i store energiprojekter er dyre for lokale aktører. En samlet energiplanlægning for Danmark trænger sig på

ENErgiinvesteringer

Af Thea Storm Pedersen | [email protected]

Energisektoren kræver massive investeringer over de næste mange år. Omstillingen til et grønt energisystem råber på nye investeringer og en bred vifte af energirigtige alternativer til afbrændingen af fossile brændsler, som skal udfases frem til 2050, hvor al energi i Danmark skal komme fra vedvarende energikilder. Og den satsning kan ikke foregå fragmenteret på lokalt niveau. Det erkendte tre energipolitiske ordførere, da de på Dansk Fjernvarmes landsmøde satte energiudfordringerne under lup. 

Venstres Lars Christian Lilleholt slog fast, at man politisk bør overveje mulighederne for en samlet energiplanlægning. 

- Jeg har tidligere sagt, at det er et kommunalt ansvar. Det er det selvfølgelig. Men jeg tror, at det er helt afgørende, at staten også kommer til at spille en central rolle. Som samfund har vi ikke råd til, at de penge, der skal investeres, bliver spildt. Det er helt afgørende, at vi bruger de penge rigtigt. Derfor er det vigtigt, at vi får lavet en samlet planlægning i hele landet. Og det haster, sagde Venstres energiordfører og fortsatte.

- Det skal sættes det her i system noget hurtigere, end det vi umiddelbart har lagt op til. Med den meget hurtige takt, der er på omstillingen, så er der brug for, at fjernvarmen, elselskaberne, kommunerne og staten sætter sig sammen og overvejer at få lavet en samlet energiplanlægning for Danmark. Det trænger sig kraftigt på.

Stritter i hver sin retning
På energiområdet vil de næste 100 år i høj grad komme til at gå med at udvikle og forfine den vedvarende energi, og også hos Socialdemokraterne er man overbevist om, at det kræver, at staten fremadrettet spiller en meget stor rolle.

- Vi lægger meget vægt på, at vi skal have et meget komplekst energiforsyningssystem, og det kræver, at man på en eller anden måde får en mere overordnede energiplanlægning i Danmark, sagde Pernille Rosenkrantz-Theil, som understregede, at selv om Danmark er nået langt på området for vedvarende energi, så er det stadig kun begyndelsen, vi nu er vidne til.

Formand for Dansk Fjernvarme Uffe Bro var enig i, at den nuværende model, hvor staten beder kommunerne om alene at stå med energiplanlægningen, er uholdbar.

- Så får vi 98 planer, der måske stritter i hver sin retning. Og det er ikke effektivt. Der er nødt til at være en overordnet styring, og der mener jeg ikke, at man kan komme uden om, at staten må spille en aktiv rolle, sagde Uffe Bro.

Styringen skal være i orden
Mange investeringer i vedvarende energi er lige nu ikke gennemtestede. Kommuner og selskaber bevæger sig derfor på lidt usikker grund, hvor mange af løsningerne også har karakter af forsøg eller test.

Det kan ende med at blive rigtig dyrt at satse forkert, men der er heller ikke råd til ikke at satse, for staten efterlyser i høj grad nye og innovative løsninger for at knække koden til en vedvarende energiforsyning.
Ifølge Pernille Rosenkrantz-Theil (S) er det derfor statens opgave at opstille rammerne om investeringerne, så det bliver økonomisk muligt for selskaberne at investere i nye løsninger. Men det er heller ikke i statens interesse at skyde med spredehagl.

- Det betyder, at der skal være en kvalitet i de projekter, man satser på. Staten skal ikke stille penge til rådighed, hvis ikke styringen af projekterne er god nok, sagde socialdemokraternes energiordfører.

Lars Christian Lilleholt lagde også vægt på, at kvaliteten i de enkelte projekter skal være i orden.

- Både så vi undgår at spilde penge på det her område. Og også så vi sikrer, at der ikke er enkelte varmeforsyninger, der pludselig hænger på en kæmpe regning. Det er jo klart, at så små varmeforsyninger ikke magter denne her opgave alene, sagde han med henvisning til den kuldsejlede geotermiske satsning i Kvols ved Viborg.

Skal ikke åbne helt op
Den radikale energiordfører Rasmus Helveg Petersen åbnede i lidt højere grad end de to andre ordførere op for, at staten også skal støtte de mindre sikre løsninger.

- Der er en oplagt modsætning mellem behovet for at gå i gang og så det tidspres, der ligger. Jeg tror, at vi bliver nødt til at sige, at det vi skal gøre, skal vi gøre med en vis risiko. Og det er jeg ikke utilbøjelig til også at give staten en rolle i at dække risikoen af. Men vi skal ikke åbne fuldstændigt op og understøtte et hvilket som helst projekt, sagde Rasmus Helveg Petersen

Hermed er der lagt op til, at staten fremadrettet kommer til at spille en større rolle i forhold til satsninger på energiområdet. Med den mere præcise udformning af fremtidens energiløsninger er endnu ikke fastlagt, for modellen kan enten tage form af en konsortieløsning, en forsikringsgaranti eller noget helt tredje.

 

Fakta:
Ud over ordførerne fra Socialdemokraterne, Venstre og Radikale var den konservative energiordfører Mike Legarth også inviteret til debatten, men han blev forhindret i at møde op på selve dagen. 

Energi & forsyning

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet