Udlicitering forringer løn og arbejdsvilkår

Det har negative konsekvenser for medarbejderne, når det offentlige udliciterer opgaver, viser gennemgang af danske og internationale undersøgelser

 effekt

Af Sine Riis Lund | [email protected]

Lønnen går ned, mens arbejdstempoet skrues op. Sådan er følgerne for mange medarbejdere, når de skifter fra det offentlige til det private ved udlicitering.
Det viser en gennemgang af cirka 50 danske og internationale studier i et speciale udført af to studerende, der sammen har skrevet en artikel offentliggjort i bladet OPP Nyt, der udgives af KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning.
- Det peger i retning af én overordnet tendens, og det er, at når der skal udliciteres, så er det medarbejderne, der kommer til at betale for den besparelse, der bliver høstet, siger den ene forfatter til specialet Anders Hjelholt, der sidste år blev kandidat fra Institut for Statskundskab, Københavns Universitet.
Typiske forringelser er mindre løn, øget arbejdstid og arbejdstempo, samt at der ofte kommer flere yngre, mindre erfarne og lavere uddannede medarbejdere.

Pres på lønnen
Resultatet flugter godt med en lignende undersøgelse i 2011 fra tidligere AKF, der nu er blevet til KORA, baseret på 80 studier.
- Medarbejdereffekterne er generelt ikke så veldokumenterede, men den dokumentation, der er, viser, at der er en hovedvægt af dokumentation for negative konsekvenser, siger seniorforsker og ekspert i konkurrenceudsættelse Ole Helby Petersen, der for kort tid siden har sendt resultater fra undersøgelsen til et videnskabeligt tidsskrift.
Effekten er særligt dokumenteret på fire områder. Det er medarbejdersammensætning, såsom alder og anciennitet, løn og aflønning, medarbejdertilfredshed og til sidst arbejdsforhold, der vedrører forhold som sygdom, sikkerhed og arbejdstempo.
- På alle fire punkter ser der ud til at være dokumenteret negative konsekvenser for medarbejderne. For løn og medarbejdersammensætning er der primært dokumenteret negative effekter, mens der for arbejdsforhold og medarbejdertilfredshed også er studier, der dokumenterer positive effekter, forklarer Ole Helby Petersen.

Interesseret i et abonnement? – klik her

Log ind på Kommunen.dk
Glemt kodeord?

Arbejdsmarked

Økonomi

Tilmeld dig Kommunen.dks nyhedsbrev

Cookie- og privatlivspolitik

Afmeld nyhedsbrevet

Pressenævnet
© Kommunen ApS 2017  |  CVR: 31 88 59 57