dknyt
doi
dkindkob
dkstillinger
dkteknik
dksocial
dksundhed

Udlicitering forringer løn og arbejdsvilkår

Udlicitering forringer løn og arbejdsvilkår

Det har negative konsekvenser for medarbejderne, når det offentlige udliciterer opgaver, viser gennemgang af danske og internationale undersøgelser

Det kræver abonnement at læse denne artikel.

Lønnen går ned, mens arbejdstempoet skrues op. Sådan er følgerne for mange medarbejdere, når de skifter fra det offentlige til det private ved udlicitering.
Det viser en gennemgang af cirka 50 danske og internationale studier i et speciale udført af to studerende, der sammen har skrevet en artikel offentliggjort i bladet OPP Nyt, der udgives af KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning.
- Det peger i retning af én overordnet tendens, og det er, at når der skal udliciteres, så er det medarbejderne, der kommer til at betale for den besparelse, der bliver høstet, siger den ene forfatter til specialet Anders Hjelholt, der sidste år blev kandidat fra Institut for Statskundskab, Københavns Universitet.
Typiske forringelser er mindre løn, øget arbejdstid og arbejdstempo, samt at der ofte kommer flere yngre, mindre erfarne og lavere uddannede medarbejdere.

Interesseret i et abonnement? – klik her

ANDRE ARTIKLER
Kommunen.dk

Redaktion Aarhus
Mejlgade 48 C, st. tv.
8000 Aarhus C

Redaktion København
Christiansborg, lok 3.044
1240 København K

Administration
Havnebryggen 5
3740 Svaneke
+45 46 35 33 43

Annoncesalg
+45 51 92 24 37

CVR: 31 88 59 57

Pressenævnet
DK Medier er fællesnavnet for nyhedstjenesterne Kommunen.dk og DK Nyt samt en lang række fagportaler
DK Medier