Små besparelser på hjælpemidler

Samlet set har kommunerne kun reduceret udgifterne til hjælpemidler marginalt. Men der er stor forskel mellem kommuner.

Handicap

Af Kim Rosenkilde Nielsen | [email protected]

På trods af megen debat om Ankestyrelsens udgiftsdrivende afgørelser, så er det ikke udgifter til hjælpemidler, der truer med at springe den kommunale økonomi. I hvert fald ikke, hvis budget 2011 holder.

Siden 2007 er de samlede udgifter til hjælpemidler til ældre og handicappede faldet med 0,7 procent. svarende til lidt over 24 mio. kr. 

Det viser Kommunens beregninger på baggrund af tal fra Danmarks Statistik. Men der er stor forskel i udgifternes udvikling på tværs af kommuner. 

Odsherred og Morsø har reduceret udgifter med 44 og 29 procent, mens udgifterne i Vallensbæk, Dragør og Vesthimmerland er steget med omkring 50 procent.

Odsherred havde de højeste udgifter per indbygger på området i 2007, men efter besparelser på over 15 mio. kr. placerer kommunen sig blandt de 40 kommuner med de laveste udgifter.

”I 2008 blev det for alvor et fokusområde, fordi vi se, at der var noget helt galt. Og vi er slet ikke færdige endnu,” siger fagcenterchef Guri Thorlaksen.

Godkendelse af arbejdet

Arbejdet med at nedbringe udgifterne har blandt andet ført til nye indkøbsaftaler, en samling af beslutningskompetencerne samt en stramning af visitationskriterierne.

”Det er klart, at vi har fået flere ankesager, når vi har ændret vores praksis. Men vi har fået medhold i de fleste, og har derfor ikke oplevet det som en blokering, men nærmere en godkendelse af vores arbejder,” siger Guri Thorlaksen.

Også Morsø Kommune har arbejdet målrettet med at få nedbragt udgifterne. Blandt andet ved at samle visitation og depot under et tag og indføre et nyt it-styringssystem. Heller ikke her har man oplevet ankesager som et problem. 

”Samtidig har vi fået et bedre flow på området ved at ændre depotfunktionen fra et beskæftigelsesprojekt til ordinær ansættelse. Fra 09-10 har vi sparet 1,2 mio. på udlånshjælpemidler og forventer at kunne hente 400.00 mere her i 2011,” siger Gitte Bjerre, afdelingsleder for hjælpemidler i Morsø.

 

Social & sundhed

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet