Overenskomstforsøg deler vandene

Offentlige arbejdsgivere kan nu ansøge om at lave fravigelser fra deres overenskomster. Fagforbundene skal dog være med på ideen, og de første ansøgninger får flere af dem til at stejle.

Normalisering

Af Morten Munkholm | [email protected]

Én fælles lederoverenskomst, der sætter rammerne for samtlige ledere i kommunen.

Horsens er en af de kommuner, der har grebet chancen for at få lavet om på nogle af de over-enskomstbindinger, der gælder for kommunens ansatte. 

I en ansøgning, Kommunen har fået udleveret fra Økonomi- og Indenrigsministeriet, hedder det, at Horsens ønsker en ’mere ensartet struktur’ for deres lederstillinger og derfor vil have KL til at forhandle en samlet overenskomst på plads - et forslag, der ikke overrasker Skolelederforeningen, hvis medlemmer i Horsens ville blive omfattet af den nye ordning. 

- Der er en lyst fra KL og nogle kommuners top til at sige, at de gerne vil have generalistledere, de kan sende rundt i kommunen, og det ser vi et stort problem i, fortæller formand Claus Hjortdal.

Hverken han eller Socialpædagogerne ønsker umiddelbart en ordning som den, de foreslår i Horsens.

- Det er set fra vores stol ikke lige meget, om man arbejder med ældre, i jobcentret, på et rensningsanlæg eller i folkeskolen. Der skal bruges forskellige ledelsesstile på de forskellige områder, og det vil et forsøg som det her udviske, uddyber Claus Hjortdal.

BUPL’s lederforening er dog mere positivt indstillet.

- Der er for mange grænser i nogle af overenskomsterne i dag. Vores ledere i SFO’erne vil for eksempel gerne gå efter lederstillinger i indskolingen, men dem kan de ikke få, og det er jo rigtig uretfærdigt, siger formand Sanne Lorentzen.

Bluff eller tillid

Den indgivne ansøgning fra Horsens er en del af et større landsdækkende forsøg, som økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager (R) har sat gang i. På baggrund af moderniseringsreformen vil hun se nærmere på, hvor overenskomstbindinger kan blive mere fleksible. Men de fleste fagforbund, Kommunen har talt med, har svært ved at forstå manøvren.

- Vi har allerede nogle redskaber, som man ude lokalt kan benytte til at fravige arbejdstidsaftaler. Så vi ser ikke behov for den her forsøgsordning. Vi oplever heller ikke, at det er noget, arbejdsgiverne efterspørger på vores område, siger formand for 3F’s offentlige gruppe, Ellen K. Lykkegård.

En ansøgning fra Slagelse viser, at de på baggrund af skolereformen ønsker et forsøg med nye arbejdstidsregler for deres skolerengøring. Men det bliver ikke en del af forsøgsordningen, fordi 3F ikke vil være med. Til gengæld ser de ud til at kunne lande en lokalaftale, hvor par-terne nærmer sig hinanden.

En bedre måde at løse tingene på, mener FOA’s Dennis Kristensen, som heller ikke vil deltage i forsøgsordningen.

- Vi vil simpelthen ikke have blandet andre ind i vores overenskomster. Det er hverken et emne for Margrethe Vestager eller de foreninger, der har skrevet under på aftalen om syv moderniseringsprincipper, siger han og kalder det bluff fra ministerens side at lave forsøgsordningen.

- Det ser godt ud, når hun kan præsentere en aftale om tillid med organisationerne, men forsøget her har ikke noget reelt indhold. Det er et rent paradenummer, siger Dennis Kristensen.

Peger frem mod OK15

Forsvarsministeriet har indleveret to forsøgsansøgninger, der dels går på at normalisere en række arbejdsforhold på Christiansø, dels handler om at ændre på arbejdstidsforholdene i deres aftale med HK.

- Hensigten med forslaget er åbenlyst at spare penge på overarbejdsbetaling, snarere end at afprøve nye muligheder, som ikke kan lade sig gøre i dag, siger konsulent i HK Stat Thomas Lynge Madsen.

Han peger på, at der allerede i dag er gode muligheder for fleksibilitet med HK Stat's overenskomst. Det samme gør forhandlingsleder Claus Wendelboe fra Socialpædagogernes Landsforbund, da han får forelagt en ansøgning om at ændre på faggruppens arbejdstidsbestemmelser i Skive Kommune.

- Vi har i vores overenskomster en bestemmelse om, at man på den enkelte arbejdsplads kan lave en aftale om at fravige de generelle arbejdstidsregler. Det bliver allerede brugt i meget stort omfang, siger han.

De fem ansøgninger, Kommunen har fået udleveret, handler i høj grad om arbejdstid og ensretning af overenskomster - to punkter, som fagforbundene mener også vil dukke op ved næste års overenskomstforhandlinger. Men Margrethe Vestager mener, at det er reelt nok med en forsøgsordning inden da.

- Regeringen vil gerne skubbe på for, at arbejdsgivere og arbejdstagere i det offentlige løbende vurderer, om elementer i de aftalte overenskomster udgør en barriere for at tilrettelægge arbejdet bedre og smartere. Det er forsøgsordningen en anledning til, skriver hun i en mail.

Ansøgningsfristen for forsøg udløber 2. juni.

Arbejdsmarked

Organisation & ledelse

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet