Sådan gjorde vi: Et spørgeskema blev sendt ud til alle landets kommunaldirektører. 65 ud af 98 kommuner har svaret. Foto: Sine Bidstrup / Polfoto
Sådan gjorde vi: Et spørgeskema blev sendt ud til alle landets kommunaldirektører. 65 ud af 98 kommuner har svaret. Foto: Sine Bidstrup / Polfoto

Næsten hver tredje kommune har hjemtaget opgaver

Næsten hver tredje kommune har siden 2014 hjemtaget mindst én kommunal opgave, som før blev udført af private, viser rundspørge til landets kommuner. Forsker kalder det ”positivt”.

Hjemtagning

Af Frederik Buhl Kristensen | [email protected]

Mens regeringen forsøger at få kommunerne til at udlicitere mere, går mange kommunale opgaver den modsatte vej. Siden 2014 har mere end hver fjerde danske kommune hjemtaget mindst én opgave, som før blev udført af en privat leverandør. Det fremgår af en rundspørge, som Kommunen har sendt til landets 98 kommunaldirektører. Tilsammen har de 65 kommuner, der har besvaret rundspørgen, hjemtaget 40 opgaver indenfor fortrinsvis hjemmepleje, rengøring og lønadministration, men også eksempelvis drift og anlæg.

For seniorforsker på KORA Niels Ejersbo viser undersøgelsen, at “det ikke er uproblematisk at lave udlicitering”.

– Det kan være svært at finde den rette model, og det bekræfter de her tal. Man prøver sig frem, og nogle gange oplever man, at det går galt, siger han.

Stigende eller faldende?

Udover de 20 kommuner, der svarer, at de har hjemtaget opgaver siden 2014, siger seks andre kommuner, at de har konkrete planer om at hjemtage opgaver. Dermed er det en god del over hver tredje kommune i undersøgelsen, der enten har hjemtaget eller går med planer om det.

Niels Ejersbo efterlyste i Kommunen den 19. september sammen med to forskerkolleger netop tal om hjemtagning, fordi der er meget lidt viden på området. Han er derfor glad for at få den første stikprøve, men for at få det fulde overblik efterlyser han, at man fortsætter med at holde øje med udviklingen, så man kan se, om antallet af hjemtagninger er stigende eller faldende.

Hos Dansk Industri (DI), der på linje med regeringen vil have kommunerne til at udlicitere flere opgaver, mener man til gengæld “bestemt ikke”, at de mange hjemtagninger bør få kommunerne til at overveje det en ekstra gang, inden de udliciterer en opgave.

– Konkurrenceudsættelse er et godt værktøj til at sikre sig en høj kvalitet og effektiv drift af de velfærdsydelser, som leveres til borgerne. Det skal kommunerne blive ved med, siger Mette Rose Skaksen, branchedirektør i DI.

Det hjemtager vi mest

Kommuner: Vi er bedst

Men faktisk fortæller flere kommuner i rundspørgen, at de valgte at hjemtage, fordi de kan løse opgaven billigere og bedre end den private leverandør. Ifølge Niels Ejersbo er der heller intet i forskningen, der viser, at udlicitering nødvendigvis gør opgavevaretagelsen mere effektiv. Det er derimod selve den konkurrencesituation, som skabes i udbudsprocessen, der skaber gevinsten i pris og kvalitet.

– Så man kan ikke sige, at private generelt klarer kommunale opgaver bedre end kommunerne selv, siger seniorforskeren, der kalder det “positivt”, at kommunerne hele tiden overvejer, hvordan de løser opgaverne bedst.

Hjemtog for kvaliteten

Billund Kommune hjemtog i sommer administrationen af ældreboliger efter at have sendt opgaven i nyt udbud. For kommunaldirektør Ole Bladt-Hansen handler udlicitering lige så meget om at lade sig inspirere af de private og på den måde måske kunne optimere sin egen organisation.

– I stedet for at fokusere på, om vi har udliciteret en halv eller en hel procent mere eller mindre, skal vi have en strategisk tilgang til, hvordan vi bruger udbuddet til at gøre vores organisation skarpere og få inspiration hos de private leverandører til, hvordan vi kan udvikle opgaveløsningen, siger han.

For udlicitering er ikke en én til én-størrelse, understreger kommunaldirektøren.

– En af klassikerne er udbud af asfalt. Det kan du udbyde fra vej til vej eller ved at lave et funktionsudbud af hele vejnettet, hvor det er op til den private leverandør, hvornår en vej skal asfalteres. De to modeller giver jo en kæmpe forskel i opgavevaretagelsen, siger han.

Fire vil genudbyde

Ikke overraskende er det især indenfor det konkursplagede hjemmeplejeområde, at kommunerne har hjemtaget, men også opgaver som rengøring, lønadministration og flere forskellige drift- og anlægsopgaver har flere kommuner valgt selv at varetage.

Størstedelen, 14 kommuner, har hjemtaget en enkelt opgave siden 2014, mens 4 kommuner har hjemtaget mellem 2 og 3 opgaver. Landets næststørste kommune, Aarhus, har hjemtaget 4 opgaver, mens den største kommune, København, er højdespringer med 12 hjemtagne opgaver siden 2014.

Omvendt svarer 4 ud af de 65 kommuner, at de har planer om at sende en tidligere hjemtaget opgave i nyt udbud.


Antal kommuner som har hjemtaget opgaver siden 1. januar 2014

Antal kommuner som har hjemtaget opgaver siden 1. januar 2014


Se alle kommunernes svar

Indkøb

Undersøgelse

Økonomi

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet