Af Tobias Rosenørn Folden
 |  Bestyrelsesmedlem , Ungdom NOAH
Billede

Kom nu, politiker! Tænk grønnere før din nabo …

Det lader til, at beslutningstagerne har glemt, hvad Paris-aftalen forpligter til, skriver bestyrelsesmedlem i Ungdom NOAH.

synspunkt

Mon ikke ordet klimahandling får de fleste til at tænke på klimaloven, unge der strejker, ‘grønne' virksomheder, samt de ‘grønne folkevalgte’. Men det virker som om, toppen har glemt, hvad det er, de unge strejker for. De unges målsætning var, at toppen tog klimaet alvorligt og lavede nogle målsætninger, der overholder Paris-aftalen. Men det lader nu til, beslutningstagerne har glemt, hvad Paris-aftalen forpligter til.

Parisaftalens mål er at sikre, at vi ikke kommer over en temperaturstigning på 1,5-2 grader. Ikke desto mindre gør FNs klimapanel, ‘Intergovernmental Panel on Climate Change’ (IPCC), opmærksom på, at selv en temperaturstigning på lige over 1,5 grader skaber stor sandsynlig for, at de planetære forandringer vil være umulige at føre tilbage.  

Utilstrækkelig klimalov
Klimalovens forudsætning om at reducere udledningen af drivhusgasser med 70 pct. i 2030 bygger på FN’s opgørelsesmetode, der kalkulerer med, at den gennemsnitlige borger udleder seks ton drivhusgasser om året. 70 pct. af seks er 4,2 ton, hvilket betyder, at udledningen skal ned på 1,8 ton per indbygger per år. Det stemmer overens med Parisaftalen, idet Concitos Michael Minter konkluderer, at udledningen skal mindskes til to ton per verdensborger i 2030 for at holde temperaturstigningen under to grader.

  Man kan lægge pres på de otte ‘grønne’ partier for at fremme grøn vækst. Det er nu, de har muligheden for at høste de lavthængende frugter og overhale ‘hovedet-under-armen’-politikerne i meningsmålingerne. 

Desværre inkluderer IPCC ikke forbrug af varer produceret i andre lande. Ifølge FNs opgørelsesmetode tæller biomasse som en vedvarende energikilde, skibsfart er ikke inkluderet, og det er udenrigs-luftfart heller ikke. Hvis disse variabler regnes med, udleder Danmark ifølge Concito 17 ton drivhusgasser per indbygger per år, altså 11 ton eller knap 200 pct. mere end ifølge FNs beregninger.

Desværre har regeringen ikke ambitioner om at reducere den reelle udledning med 70 pct., hvilket ville svare til en reduktion på 11,9 ton per indbygger eller 15 ton ifølge Parisaftalen.

Hurtige point til dem, der tør
Så hvordan gør vi det attraktivt for politikerne at arbejde for den reduktion, der reelt skal til?

Vi kan for eksempel støtte op om kampagnen ‘verdensbedsteklimaplan.dk', der arbejder for at få lagt afgifter på CO2-udledning også kaldet Carbon Fee Dividend (CFD) på såvel lands- som EU-niveau. Sådan et tiltag vil hjælpe enormt på virksomheders Corporate Social Responsibility-politik. 

Som lokalpolitiker kan man desuden vælge at lægge pres på sit parti for at få afgifter på udledninger. Man kan lægge pres på de otte ‘grønne’ partier for at fremme grøn vækst. Det er nu, de har muligheden for at høste de lavthængende frugter og overhale ‘hovedet-under-armen’-politikerne i meningsmålingerne. 

Børn & unge

Klima

Synspunkt

Tema: Morgendagens meningsdannere

Tilmeld dig nyhedsbrevet