Når fx Syddjurs Kommune skaber en softwarerobot med kode fra Skanderborg til at håndtere fleksløntilskud, er det eksempel på, hvordan man både sparer tid og penge og får bedre kvalitet, mener Rasmus Frey.
Når fx Syddjurs Kommune skaber en softwarerobot med kode fra Skanderborg til at håndtere fleksløntilskud, er det eksempel på, hvordan man både sparer tid og penge og får bedre kvalitet, mener Rasmus Frey.
Ikon Images/Ritzau Scanpix

Digital fremtid: Kvalitet og besparelser behøver ikke være modsætninger

Igennem open source metoder og et fokus på behovsdreven udvikling kan offentlige myndigheder tage både kvalitet og besparelser med sig ind i 2020’erne. Det kan blive årtiet, hvor kvalitet, genbrug og mulighed for tilpasning virkelig kommer på banen som et krav.

teknologi

Af Rasmus Frey, sekretariatschef ved OS2 Offentligt Digitaliseringsfællesskab

Udviklingen af open source digitale løsninger i samarbejde giver en unik mulighed for at tilpasse og tilføje for at holde kvaliteten høj, men uden at det behøver at koste en formue. Kvalitet skal ikke bare opgøres i kroner og ører, men de to elementer ved offentlig digitalisering – kvalitet og besparelser – behøver ikke at være modsætninger.

Mens 2010’erne fokuserede på, hvordan it kan skabe besparelser i det offentlige, vil 2020’erne se på kvalitetsskabelse. Det forudsagde Morten Hjelholt (vicedirektør på Center for Digital Velfærd på IT-Universitetet) i en artikel i kommunen.dk fra december 2019.

Morten Hjelholt så primært på borgerrettede systemer, men jeg mener, at fokus på kvalitetsskabelse også skal gælde de internt rettede digitale systemer og teknologier. Samtidigt vil jeg holde fast i, at økonomisk påpasselighed og kvalitet ikke er hinandens modsætning, særligt hvis de offentlige myndigheder arbejder med open source metoder.

Om OS2-fællesskabet

OS2-fællesskabet er en forening af 69 offentlige myndigheder, heraf 65 kommuner, der udvikler og bruger open source software.

På nuværende tidspunkt har OS2 22 produkter på hylderne, som er blevet udviklet af flere offentlige myndigheder i samarbejde med OS2s leverandør-partnere.

Foreningen er grundlagt i 2012.

Muligheder og potentialer
Open source giver flere muligheder for offentlige myndigheder, og her er nogle få af dem.

Mulighed 1: Myndigheder kan samarbejde om at udvikle den ideelle it-løsning, der passer til deres behov. Det giver ejerskab, dermed et yderligere ønske om at skabe kvalitet.

Mulighed 2: En ny it-løsning kan, hvis det er open source, deles mellem flere og tilpasses til lokale behov og ønsker. Det giver kvalitet.

Mulighed 3: Når en it-løsning bygges i fællesskab, bruges og genbruges, giver det i sidste ende en direkte besparelse på bundlinjen.

Mulighed 4: Ved at bygge små open source systemer bliver det nemmere at udskifte elementer, når der er ønske om noget nyt. Opretholdelse af kvalitet samt en besparelse.

Mulighed 5: Åbenhed skaber tillid. Med open source er det muligt at kigge under motorhjelmen, det er med til at øge tilliden til løsningen. Alle kan se med og alle kan bidrage.

En dyne af krav om besparelser?
Jeg oplever ikke, at det ligger som en dyne hos kommunerne, at open source kun skal skabe økonomisk gevinst, men det skaber ofte besparelser – hvis ikke altid.

OS2autoproces er et eksempel på open source, som skaber både kvalitet og besparelser og som dermed trækker Morten Hjelholts 2010ere ind i 2020erne. OS2autoproces er et OS2-produkt, en platform for deling af automatiseringsegnede processer. Her kan brugerne (de offentligt ansatte) styre og dele idéer, dokumentation og kode internt i organisationen eller med de andre 51 tilmeldte offentlige myndigheder.

Det har fx skabt en softwarerobot til Syddjurs Kommune, som Skanderborg Kommune lagde kode til, og som Syddjurs Kommune tilrettede og nu bruger til tildeling af fleksløntilskud. Dette genbrug har sparet kommunen for en masse tid og penge, og samtidig har de fået kvalificeret dette og andre idéer i OS2autoproces. Internt og eksternt.

Afslutning
Morten Hjelholts 2020ere, hvor der kommer øget fokus på kvalitet i det offentlige, vil jeg gerne være en del af. Jeg håber, at 2020erne kan blive det årti, hvor vi i det offentlige får øjnene op for, at open source kan lede til besparelser, men også tillid og kvalitet. Når det er sagt, så er det netop det, vi arbejder for i OS2-fællesskabet.

Innovation

It

Tilmeld dig nyhedsbrevet