De seks nybyggede sygehuse. Her er der sygehusbyggerier for 32,1 mia. kr.
De seks nybyggede sygehuse. Her er der sygehusbyggerier for 32,1 mia. kr.
Region Midtjylland, Nordjylland, Syddanmark, Sjælland og Hovedstaden

Superforsinkede supersygehuse

Alle seks nybyggede supersygehuse i regionerne skulle have stået klar i 2020, men kun et enkelt er færdigbygget. Kommunen.dk giver dig her et overblik over byggerier med løbske budgetter og tidsplaner.

forsinket millardbyggeri

Af Simon Sandemand | [email protected]

Det Nye Hospital i Vest, Gødstrup

Foto: Region Midtjylland

Det seneste supersygehus, der er havnet i uføre. Byggeriet startede i 2012, og planen var dengang, at hospitalet skulle stå helt færdigt i 2020. Tidsplanen er indtil videre udskudt til sommeren 2021, og forsinkelsen har resulteret i en voldgiftssag mod byggeriets entreprenører.

Byggeriet er af flere omgange meldt forsinket. Sygehusledelsen har i den forbindelse oplyst, at hver måneds forsinkelse gør supersygehuset i omegnen af 14 mio. kr. dyrere.

Alt i alt ser det lige nu ud til, at Det Nye Hospital i Vest kommer til at koste 3,7 mia. kr. Projektet har desuden løbende været udsat for massive sparerunder. Som følge af budgetoverskridelser og effektiviseringskrav har man været nødsaget til at finde besparelser for 650 mio. kr.

På grund af besparelserne er antallet af sengepladser og laboratorier reduceret, ligesom en hel etage er sparet væk.

Én af hovedårsagerne til, at supersygehuset er blevet dyrere, er, at jorden, man bygger på, er ekstremt blød. Grundvandet står blot 60 cm under overfladen i Gødstrup.


Nyt Aalborg Universitetshospital, Aalborg

Foto: Region Nordjylland

 Supersygehuset i Aalborg er blandt duksene i klassen, når det kommer til at overholde tidsplanerne. Nyt Aalborg Universitetshospital er på nuværende tidspunkt ca. ni måneder forsinket.

Det betyder også, at projektet ikke på samme måde som andre supersygehusprojekter har overskredet sit budget. Dog endte byggegrunden med at koste 28 mio. kr. mere end budgetteret. 

Nyt Aalborg Universitetshospital har måtte skære nogle enkelte dele af byggeriet fra. Det gælder et patienthotel, der oprindeligt var en del af planerne, ligesom man også i Aalborg har skåret i antallet af sengepladser.

Forsinkelsen betyder, at Danmarks nordligste nybyggede supersygehus er færdigt i sommeren 2021 i stedet for efteråret 2020, der ellers var planen. Det skyldes primært, at der har været problemer med el-enterprisen, hvor Region Nordjylland har beskyldt byggeriets totalrådgiver, Indigo, for at levere en mangelfuld plan for hospitalets el-installationer. Det har resulteret i, at regionen har anlagt en voldgiftssag mod rådgivningsvirksomheden.

Nyt Aalborg Universitetshospital er i alt budgetteret til at koste 4,9 mia. kr.


Det Nye Universitetshospital i Aarhus, Aarhus

Foto: Region Midtjylland

Det nye supersygehus i Aarhus er på den ene side ét af de mest skandaleombruste supersygehuse og på den anden side sammen med supersygehuset i Aalborg forrest i klassen, når det kommer til forsinkelser.

For mens der har været en række forsinkelser på dele af byggeriet nord for Aarhus, endte slutdatoen blot med at skride et lille halvt års tid - fra januar 2019 til maj 2019.

Det gør Det Nye Universitetshospital i Aarhus til det eneste af de nybyggede supersygehuse, der er blevet færdig inden 2020. Vejen dertil har dog ikke været uden bump.

I løbet af byggeriet har supersygehuset været udsat for massive besparelser for flere hundrede millioner kroner. Det har blandt andet resulteret i et ansættelsesstop, mens ca. 180 stillinger på hospitalet er nedlagt.

I 2015 kom det frem, at byggeriet var ramt af skimmelsvamp på grund af utætte blandingsbatterier. Den helt store mavepuster kom imidlertid hen mod slutningen, da der i forbindelse med den endelige flytning til supersygehuset opstod en ekstraregning på 1 mia. kr. i diverse flytteudgifter.

Byggeriet var i alt budgetteret til at koste 7,4 mia. kr.


Nyt Odense Universitetshospital, Odense

Foto: Region Syddanmark

 Indtil videre er det nye universitetshospital i Odense forsinket med ca. tre år. Forsinkelsen skyldes primært, at man har prioriteret længere tid i forberedelsesfasen for at undgå overraskelser under byggefasen, i stil med  hvad man har oplevet andre steder. 

Den længere forberedelsestid har betydet, at byggeriet for nuværende holder budgettet, fordi man ikke har noteret sig større overraskelser. Fynboerne startede ellers med en grim overraskelse, da konsortiet bag byggeriet, Medic OUH, præsenterede en projektplan 1,3 mia. kr. dyrere, end budgettet tillod.

Region Syddanmark fik imidlertid Medic OUH til at regne om, så beløbet til sidst levede op til budgetrammen på 7,4 mia. kr.

Projektet har dog ikke undgået fejltrin. Nyt Odense Universitetshospital blev et halvt år ekstra forsinket, fordi man i planlægningen af supersygehusets operationsstuer havde glemt at lave plads til anæstesipersonale- og udstyr. 

Arkitekterne bag fik heftig kritik for sjusk og for ikke at have lyttet til personalet, der skal benytte operationsstuerne, når supersygehuset står færdigt.

Hvis alt går efter planen fra nu af, står det fynske supersygehus klar til november 2022. Den samlede budgetoverskridelse er senest blevet opgjort til ca. 900 mio. kr.


Projekt Universitetshospital Køge, Køge

Foto: Region Sjælland

Sammen med de nybyggede supersygehuse i Gødstrup og Hillerød ligger Sjællands Universitetshospital i Køge sig i front, når det kommer til forsinkelse. Supersygehuset i Køge er indtil videre fire år forsinket.

Forsinkelsen skyldes først og fremmest udfordringer med holde det samlede budget på 4,1 mia. kr.

Allerede inden man kom ordentligt i gang, fyrede regionen arkitekterne og ingeniørerne bag projektet, som i udspillet gik 350 mio. kr. over budgettet.

På trods af fyringerne måtte regionen dog stadig finde sig i, at supersygehuset i Køge blev mindre end planlagt.

Det betød, at hele projektet skulle sendes i udbud én gang til - en tidskrævende proces. Det samme var tilfældet i 2019, hvor en afdeling med laboratorier måtte sendes i udbud en ekstra gang, fordi det ikke var lykkedes at få et tilbud, der overholdt regionens budget.

Det italienske entreprenørfirma Itinera, som også vandt kontrakten på supersygehuset i Odense, fik opgaven med at opføre Sjællands Universitetshospital i Køge.


Nyt Hospital Nordsjælland, Hillerød

Foto: Region Hovedstaden

Supersygehuset i Hillerød er det hospital, der lige nu ser ud til at blive sidst færdig. Det er indtil videre udskudt til efteråret 2024. 

Ligesom flere af de andre nybyggede supersygehuse, har Nyt Hospital Nordsjælland haft udfordringer fra starten. Inden spaden havde ramt jorden for første gang stod det klart, at byggeriet ville koste ca. 700 mio. kr. mere end budgetteret.

Det har blandt andet resulteret i, at hospitalet er blevet noget mindre end først planlagt. 41.000 kvm. er således skåret fra de oprindelige plantegninger, hvor man primært har reduceret i kontorarealer og centralkøkkenet.

Det har også haft betydning for forsinkelsen, da udbudsprocessen er blevet bremset, ligesom det har taget ekstra tid at gentegne hospitalet med de færre kvadratmeter til rådighed.

Flere gange i løbet af supersygehusets spæde start har regionsrådspolitikerne bedt sundhedsministre om flere penge til Nyt Hospital Nordsjælland - dog uden at få imødekommet ønsket.

I alt er Nordsjællands supersygehus budgetteret til at koste 4,6 mia. kr.

De 18 supersygehuse og den nye sygehusstruktur

Udover de seks nybyggede supersygehuse, er 12 allerede eksisterende sygehuse opgraderet til supersygehuse. Det tæller sygehusene i:

Randers
Aabenraa
Esbjerg
Viborg
Kolding
Horsens
Hjørring
Hvidovre
Bispebjerg
Slagelse
Holbæk
Herlev

Tilbage i 2007 fremlagde regionerne en plan for den sygehusstruktur vi har i dag. Den nye struktur har haft til formål at skære i antallet af sygehuse med døgndækkende akutmodtagelser fra 40 til 21. Strategien betyder, at vi har fået færre og mere specialiserede sygehuse.


Tre mindre sygehuse i yderområderne af Danmark, udover de 18 supersygehuse, har fået lov at bestå som akutsygehuse. Det drejer sig om; Sygehus Thy-Mors i Thisted, Bornholms Hospital i Rønne og Nykøbing-Falster Sygehus. I alt har staten postet 42 mia. kr. i projektet.

Social & sundhed

Økonomi

Tilmeld dig nyhedsbrevet