Store forskelle i cheflønninger

En ny hjemmeside gør det lettere at sammenligne kommunalt ansattes lønninger. Tallene viser markante udsving i forvaltningschefers løn. 

Indtægt

Af Redaktionen | [email protected]

I Brønderslev Kommune indkasserer en forvaltningschef en nettoløn på cirka 69.000 kroner om måneden. I nabokommunen Frederikshavn ligger indtægten på over 121.000 kroner. Den nye hjemmeside, Kommunal Lønstatistik, etableret af Det Fælleskommunale Løndatakontor i samarbejde med KL, KTO og Sundhedskartellet, giver et overblik over, hvad ansatte med samme stillingsbetegnelse tjener i forskellige kommuner. Og det kan være brugbart ved lønforhandlingsbordet.

”Når vores tillidsrepræsentanter forhandler løn med kommunerne en gang om året, spørger de sig selv: Får jeg det, jeg burde få til mine medlemmer? Og der kigger man jo blandt andet på lønudviklingen og nabokommunerne,” siger forhandlingsleder Steen Kristensen fra HK/Kommunal.

Stort beløb til forhandling

Avisen Kommunen har set på den gennemsnitlige månedsløn for en forvaltningschef i forskellige kommuner. De største lønforskelle findes på tværs af kommunestørrelser, men mellem kommuner i samme størrelsesorden svinger nettolønnen alligevel 20-30 procent – et  udsving, der som regel kan forklares ud fra ansættelsesformen. For hvis en person ansættes på åremål – altså en tidsbegrænset stilling – får vedkommende et tillæg på 25 procent, hvilket en kontraktansat ikke får.

Åremålstillæg og andre lokale tillæg aftales mellem forvaltningschefen og den enkelte kommune som arbejdsgiver. I nogle tilfælde udgør disse tillæg over 40 procent af nettolønnen, fremgår det af lønstatistikken, og dermed kan det være en stor andel, der i sidste ende er op til forhandling. 

Og det er Steen Kristensen fra HK/Kommunal enig i. Han er derfor godt tilfreds med det nye statistik-værktøj, som hjælper fagforeningerne i rollen som vagthund over for kommunen som arbejdsgiver.

”Vi er meget optagede af lønniveauer og lønudvikling, da der jo er fri, lokal løndannelse,” siger Steen Kristensen.

Bruges med omhu

Men i Brønderslev er Jens Davidsen, chef for Økonomi, Personale og IT, mindre optaget af lønudsvingene:

”Der er jo mange ting, der definerer lønnen. Jeg er tilfreds med den lønforhandling, der foregår her i kommunen,” siger han. Han anerkender dog, at lønstatistikken kan gøre forhandlinger nemmere, fordi lønniveauet bliver mere synligt. 

"Det er et godt udgangspunkt, at vi kan være enige om, hvor niveauet ligger, og hvordan kommunen placerer sig i forhold til det. Det gør lønforhandling nemmere. Vi har jo ingen interesse i at ligge og lurepasse på tallene," siger Jens Davidsen.

Steen Kristensen fra HK/Kommunal fraråder også at bruge lønstatistikken på individuelt plan. 

”To med samme uddannelse og stilling kan få meget forskellig løn. Det kan nemmest bruges på hele medarbejdergrupper – for eksempel hos forvaltningscheferne i Frederikshavn kan man stille spørgsmålstegn ved, hvorfor lønniveauet ser ud, som det gør,” siger han.

HR & uddannelse

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet